Právo na vaší straně

Bydlení: Požadavek na úhradu výměny klíčů po ukončení smlouvy s nájemcem

27.6.2018

Družstevní byt Nájemní smlouva

Dobrý den, Dovolte mi se touto cestou laskavě zeptat na možné řešení následujícího problému: Pronajímám družstevní byt a jsem pouze členem družstva. V nedávné době jsem ukončil smlouvu s nájemcem a družstvo nyní požaduje abych zaplatil výměnu klíčů a vložek u společných dveří. Jedná se o 7 FAB vložek + neupřesněný počet klíčů. Ačkoliv by se mělo jednat o bezpečnostní vložky a klíče (podle družstva) náhradní klíč mi v zámečnictví přidělali bez otázek. Mají na podobné jednání právo? Důvodem může být patrně skutečnost, že jeden člen domácnosti byl v minulosti odsouzen a stále je ve výkonu trestu. Bohužel si sebou vzal i svazek klíčů na kterém byly i klíče od společných prostor a je nemožné ho dostat zpět. Děkuji mnohokrát za jakýkoliv podnět k jednání s družstvem

Dobrý den,

Vztah mezi družstvem a členem družstva, jakož i práva a povinnosti z tohoto vztahu vyplývající upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Obecně dle mého názoru Vámi zmíněná povinnost ze zákona nevzniká. Bohužel ale neznáme stanovy Vašeho bytového družstva, které by mohly můj názor vyvrátit. Doporučuji tedy zjistit, zda stanovy družstva tuto situaci upravují.

Zpět do Bydlení