Právo na vaší straně

Bydlení: Proplacení faktury za instalatéra

16.2.2016

Sleva z nájmu

Dobrý den,chtěla bych se zeptat jak mám řešit nastalou situaci. Před týdnem u mě doma došlo k havárii vody. Bohužel už netěsnilo těsnění u odpadu a došlo k vytopení bytu pod námi. Objednala jsem instalatéra, který diagnostikoval závadu pomocí kamery, vyboural poškozený odpad, nainstaloval nový a provedl zednické práce. Fakturu jsem předala majiteli domu s tím , že ji chci proplatit. Majitel domu mi fakturu nechce proplatit, částka se mu zdá vysoká, a protože nebyl u té havárie. Mám nějakou šanci na proplacení, třeba na slevu z nájmu v hodnotě faktury?Děkuji za odpověď Gabriela B.

Dobrý den,

v souvislosti s Vaším dotazem odkazuji na § 2264 a § 2265 občanského zákoníku. Předpokládám, že jste nájemcem bytu a majitel domu je Vaším pronajímatelem.

§ 2264

(1) Zjistí-li nájemce v bytě poškození nebo vadu, které je třeba bez prodlení odstranit, oznámí to ihned pronajímateli; jinou vadu nebo poškození, které brání obvyklému bydlení, oznámí pronajímateli bez zbytečného odkladu.

(2) Nájemce učiní podle svých možností to, co lze očekávat, aby poškozením nebo vadou, které je třeba bez prodlení odstranit, nevznikla další škoda. Nájemce má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při zabránění vzniku další škody, ledaže poškození nebo vada byly způsobeny okolnostmi, za které nájemce odpovídá.

§ 2265

(1) Pronajímatel odstraní poškození nebo vadu v přiměřené době poté, co mu nájemce poškození nebo vadu oznámil.

(2) Neodstraní-li pronajímatel poškození nebo vadu bez zbytečného odkladu a řádně, může poškození nebo vadu odstranit nájemce a žádat náhradu odůvodněných nákladů, popřípadě slevu z nájemného, ledaže poškození nebo vada nejsou podstatné.

(3) Neoznámí-li nájemce pronajímateli poškození nebo vadu bez zbytečného odkladu poté, co je měl a mohl při řádné péči zjistit, nemá právo na náhradu nákladů; odstraní-li poškození nebo vadu sám, nemá právo ani na slevu z nájemného.

Ve Vašem případě tedy bude rozhodné, zda jste poškození pronajímateli oznámila. Pokud jste tak neučinila, bude pro Vás vymožení proplacení faktury za opravu složitější. Bez informování pronajímatele byste proplacení faktury mohla dosáhnout s odkazem § 2264 odst. 2, pokud bylo nutné provést opravu co nejrychleji a díky Vašemu včasnému zásahu jste tak ušetřila majiteli domu další náklady. Majitel by Vám tak měl proplatit účelně vynaložené náklady.

Pokud však další škoda bezprostředně nehrozila a Vy jste škodu majiteli domu neoznámila a jednala na „vlastní pěst“, dle § 2265 odst. 3 nárok na proplacení faktury s největší pravděpodobností nemáte.

Zpět do Bydlení