Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Proplacení mzdy při doprovodu k lékaři

2.11.2018

Proplacení mzdy

Prosím o odpověď, zda je nárok na proplacení mzdy při doprovodu dospělé dcery k lékařskému zákroku, která žije sama. Doprovod je nutný. Děkuji.

Dobrý den,

tuto problematiku upravuje nařízení vlády, dle kterého se pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu. V případě, že se jednalo o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela, bude poskytnuta rovněž náhrada mzdy. Pokud se jednalo o jiného rodinného příslušníka, bude volno poskytnuto bez náhrady mzdy.