Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Propustka na infuze

3.12.2018

Propustky

Dobrý den, vztahuje se propustka i na infuze? Mám je lékařem nařízené a dojíždím 40 km. Předem děkuji za odpověď

Dobrý den,

na Vámi položený dotaz se vztahuje nařízení vlády č. 590 ze dne 12. 12. 2006, které v bodě 1. písm. a) a b) stanovuje, že „Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle výše uvedeného odstavce.“

S pozdravem

Vaše nároky.cz