Právo na vaší straně

Bydlení: Rušení bydlení hlukem

31.8.2017

Nadměrný hluk

Mám naproti přes ulici provozovnu kamenoprůmyslu.Nedávno zbourali domek kde měli kaceláře a protihlukovou stěnu.Místo toho postavili drátěný plot a všechen hluk -vozíký,nakladní auta,jeřáb mostový skládka a nakládka kamení které sypou na korbu nás ruší.

Dobrý den,

v uvedeném případě hraje důležitou roli to, jaké intenzity hluk dosahuje. Můžete se nejprve zkusit obrátit na správní orgány, zejména stavení úřad a krajskou hygienickou stanici. Zde můžete ověřit také to, zda je provozovna užívána v souladu s účelem uvedeným ve stavebním povolení, popř. kolaudačním rozhodnutí. Jestliže nebudete úspěšní, můžete se proti omezování hlukem bránit přímo u soudu. V tomto případě by však bylo vhodné vypracovat znalecký posudek, který prokáže, jestli opravdu dochází k porušování právních předpisů a hluk, který k Vám přichází, není přiměřený místním poměrům.

S pozdravem

Vaše nároky.cz

Zpět do Bydlení