Právo na vaší straně

Bydlení: Skončila nám smlouvu v bytě, ale majitel nereaguje

26.10.2018

Nájemní smlouva

Dobry den! Měla bych dotaz! Smlouva v pronajatém bytě nám skončila ke konci března doposud se nám pronajímatel neozval ač ma ve smlouvě ze musí byt dodatek k prodloužení pronajmu. Také je ve smlouvě ze musí do 4 měsíců předložit vyúčtování a to se také nestalo. Prosím jak postupovat. Na e-maily nereaguje ani telefony. Děkuji

Dobrý den,

Vaše problematika je upravena zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoník, který v § 2285 stanoví, že pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel písemně nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že nájem je znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše však na dobu dvou let.

To však neplatí, ujednají-li si strany něco jiného. Pokud tedy máte v nájemní smlouvě sjednáno, že nájem se prodlužuje pouze podmíněně na základě existence dodatku o prodloužení nájmu, je třeba se řídit primárně nájemní smlouvou. Co se týče předložení vyúčtování, nemáte-li smluvně stanoveno jinak, zákon stanoví, že pronajímatel musí nájemci předložit vyúčtování nejpozději do čtyř měsíců po konci vyúčtovacího období, které smí být stanoveno nejdéle dvanácti měsíční dobou. Nejedná se tedy o povinnost vznikající s koncem nájmu.

Pokud vyúčtování od pronajímatele neobdržíte ani v této lhůtě, má nájemce nárok na pokutu z prodlení, která ze zákona činí 50,- Kč za každý den prodlení s předložením řádného vyúčtování, nemáte-li smluvně nastavenou pokutu pro pronajímatele nižší.

S pozdravem,

Vaše nároky.cz

Zpět do Bydlení