Právo na vaší straně

Bydlení: Skrytá vada, propadlá terasa

8.11.2016

Skryté vady nemovitosti

Dobrý den, v březnu roku 2015 jsem se nastěhovala do bytu se zahrádkou nacházejícího se v přízemí novostavby bytového domu. V červenci téhož roku se mi propadla terasa + terén zahrady s tím, že mi do měsíce firma, která tento bytový dům stavěla, provedla provizorní opravu (vyrovnali terén zahrady). K tomu mi bylo sděleno, že přes zimu se určitě terén zahrady + terasy opět propadne, ale na jaře už mi provedou kompletni opravu. V březnu 2016 jsem se firmě tedy ozvala a po dvou měsících dopisování s reklamačním technikem jsem se nakonec v květnu dočkala a firma mi přišla opět opravit terén zahrady + tentokrát i dlažby, bohužel takovým způsobem, že výsledek nebyl moc vidět. Následovalo opět mailování s reklamačním technikem s tím, že tentokrát povolali externě zahradníka, který tvoří zahrady na klíč. Zahradu mi měl opravit, bylo mi slíbené že už definitivně, proto jsem si nechala na své náklady do té doby jen zatravněnou zahradu zmodernizovat, nechala jsem si od něj vysázet po obvodu plotu okrasné rostliny, na část zahrady mi byl dovezen i kačírek + jsem si nechala zvětšit část terasy. Bohužel tento vzhled krásné zahrady mi vydržel jen měsíc a opět se propadl terén zahrady, terasa a dokonce i část plotu kolem zahrady a několik plotních sloupků. Firma s panem zahradníkem vymysleli, že tedy na moji zahradu budou cca 2 hodiny pouštět hadicí vodu a terén zaplaví a že po vyschnutí by už měl snad terén definitivně sednout. Ani ne po půl hodině zaplavování se terasa propadla takovým zpusobem že jsou na ní dvou metrové díry do hloubky a to samé se stalo i na zahradě, některé okrasné rostliny se úplně vyvrátili i s kořeny. Jelikož tímto počínáním vytopili sklepy, co se nacházejí pod mým bytem, nechali toho, druhý den přijeli, propadlou část zakryli plachtou a zatěžkali paletami. Takže totální spoušť. Psala jsem jim e-mail, aby mě informovali o dalším postupu, nikdo se mi prozatím neozval. Jsem z toho opravdu nešťastná a nevím, co dělat. Děkuji za radu

Dobrý den,

pokud Vaši situaci chápeme dobře, zakoupila jste již postavený byt se zahrádkou v bytovém domě. Na základě § 2129 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je nutno skrytou vadu stavby spojené se zemí pevným základem oznámit prodávajícímu do pěti let od nabytí stavby. Reklamovat skryté vady jste tedy neměla u společnosti, která dům stavěla, nýbrž u osoby, od níž jste byt zakoupila.

V tuto chvíli již bude postup poměrně problematický. Lhůta pro oznámení vady prodávajícímu není v případě nemovitostí konkrétně upravena, analogicky se tedy dovozuje, že, v souladu s § 2112 občanského zákoníku, je třeba vadu bezodkladně po jejich zjištění oznámit prodávajícímu, který je následně povinen zajistit nápravu vady, poskytnout Vám přiměřenou slevu z kupní ceny nebo Vám, v nejzazším případě podstatného porušení smlouvy, umožnit odstoupení od kupní smlouvy. V tuto chvíli by však již mohl namítnout, že vady nebyly bezodkladně oznámeny, a nadto s nimi bylo manipulováno, aniž by prodávající mohl posoudit stav nemovitosti a zaujmout k tomu určitý postoj, v případném soudním sporu byste tedy již, nejspíše, nebyla v příliš dobré pozici.

Samotný stavitel Vám však, ač nemusel, zjevně přiznal práva z vadného plnění a uznal, že má vůči Vám určité závazky. Doporučujeme Vám tedy kontaktovat jej a písemně mu vytknout vady a vybídnout jej k jejich nápravě. Uvědomte jej, že z jeho strany došlo k porušení smluvní odpovědnosti, když Vám uznal reklamaci a na základě § 2107 občanského zákoníku přislíbil bezplatnou nápravu, k čemuž nejenže nedošlo, nýbrž Vám také vznikla další škoda. Dle § 2913 máte právo na náhradu škody, a to buď uvedením v předešlý stav, nebo peněžním plněním, v souladu s § 2951 občanského zákoníku. Trvejte tedy na neprodlené opravě veškerých vzniklých vad a uvedení do bezvadného stavu.

Případně se můžete pokusit spor řešit mimosoudně prostřednictvím ADR České obchodní inspekce dostupné zde http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Soudní řešení sporu bychom Vám, s ohledem na charakter případu, příliš nedoporučovali.

Zpět do Bydlení