Právo na vaší straně

Bydlení: Stavba přesahující pozemek

8.9.2016

Stavební právo

Dobrý den! Sousedi opravili dům a postavili k tomu verandu a otevřeli si hospodu. Rodiče podepsali souhlas s opravou domu a s provozem Bistra. Jenže se zjistilo že veranda zasahuje z poloviny na pozemek rodičů a otec chce pozemek zpět. Jak se může bránit? Nikde nepodepsal že souhlasí se stavbou na svém pozemku. A myslím si že hospoda a bistro je velký rozdíl.Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

soud může na návrh vlastníka pozemku rozhodnout, že ten, kdo neoprávněně zřídil stavbu na cizím pozemku, musí vlastním nákladem stavbu odstranit a uvést pozemek do předešlého stavu. Soud přitom přihlédne, zda k zřízení stavby došlo v dobré víře, což v tomto případě zjevně nebylo.

V případě, že veranda zasahuje na pozemek Vašich rodičů jen malou částí, by se mohl soused Vašich rodičů ohrazovat institutem tzv. přestavku a požadovat převedení vlastnictví pozemku za obvyklou cenu na jeho osobu. V tomto případě však sousedovi, dle znění Vašeho dotazu a mého názoru, nesvědčí jednání v dobré víře, neboť mu musela být jasná hranice pozemku v době, kdy od Vašich rodičů požadoval souhlas s opravou domu. Ten je totiž potřebný v případě opravy domu, která probíhá ze sousedního pozemku.

Zpět do Bydlení