Právo na vaší straně

Bydlení: Úhrada složenek za byt v dědickém řízení

10.7.2018

Dědictví

Dobrý den! Matka zemřela a žila v obecním bytě/dříve stát.bytem/pod správcem Centra a.s. Chci se zeptat ,ještě neprošlo dědické řízení určené státem,vše jsem oznámil správci domu/umrtní list/ s tím že složenky za nájem bytu zatím nebudu platit,jelikož zatím neproběhlo děd. řízení a dědic nebyl stanoven.Zatím jsem se se správcem nedohodl na dalším postupu,ted nevím jestli dělám správně a neměl jsem tyto složenky za nájem platit/jedná se pouze o jeden nájem+ el.+plyn,těmto organizacím jsem to také ohlásil i s umr. listem na který jsem čekal z matriky/,ikdyž nejsem žádným nájemcem této byt. jednotky,ale jsem pouze syn zemřelé.Děkuji a s pozdravem P.Urban.

Vážený pane Urbane,

smrtí nájemce podle nového občanského zákoníku nájem bytu ve většině případů neskončí, neboť se použije ustanovení o přechodu nájmu bytu a práva a povinnosti z nájmu bytu přejdou podle § 2282 NOZ na nájemcovy dědice.

S pozdravem

Vaše nároky.cz

Zpět do Bydlení