Právo na vaší straně

Bydlení: Vrácení již složené kauce

12.4.2018

Vrácení kauce

Dobrý den, prosím o radu..pronajali jsme si byt, složili kauci ve výši 22000(2 nájmy)plus nájem 11000 dopředu... podařilo se nám ale nakonec najít jiný výhodnější byt a do toho prvního se vůbec nenastěhovali.. máme nárok na vrácení kauce případně i s tím najmem a do kdy?je na to nějaký zákon? děkuji

Dobrý den,

ve Vašem případě záleží na nájemní smlouvě, kterou jste podepsal a na její formulaci a podmínkách v ní stanovených. Hlavní je jestli jste uzavřel nájemní smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou. Nájemce může vždy vypovědět nájem na dobu neurčitou, a to i bez udání důvodu. Smlouva na dobu určitou může být vypovězena pouze v případě, že si to strany ve smlouvě sjednaly, nebo v případě, že se změní okolnosti, z nichž nájemce a pronajímatel vycházeli při uzavření smlouvy, a to do takové míry, že od nájemce nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval Podle občanského zákoníku jistota (kauce) slouží jako záruka za zaplacení nejen nájemného, ale také splnění jiných povinností nájemce vyplývajících z nájemního vztahu.

S pozdravem,

Vaše nároky.cz

Zpět do Bydlení