Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Vyplácení služební cesty

14.11.2018

Služební cesta

Dobrý den, nemůžeme se s kolegy shodnout se zaměstnavatelem na následujícím problému služebních cest. Jedeme čtyři osoby, služebním vozem, nikdo nemá smlouvu jako řidič. Všichni máme pružnou pracovní dobu, 40 hod. týdně. Povinnost být na pracovišti je od 9:00 do 15:00. Typický příklad: 6:00 - odjezd do zahraničí od firmy 6:30 - překročení státní hranice 9:00 - začátek povinné pracovní doby 10:00 - příjezd ke klientovi a zahájení práce 14:00 - ukončení práce a odjezd od klienta 15:00 - konec povinné pracovní doby 17:30 - překročení státní hranice 18:00 - konec cesty u firmy Cestovní náhrady jsou nám vyplaceny v pořádku, včetně diet, atd. Ale zaměstnavatel v tomto případě odmítá jakoukoliv možnost čerpat volno, nebo uznat jako přesčas. V tomto dnu jsme pracovně 12 hodin pryč. Máme nárok čerpat 4 hodiny jako přesčas? A dotaz č.2. Pokud bych za jízdy autem seděl s notebookem a programoval, vykonávám tím práci? Tzn. je to odůvodnitelné, že jsem 12 hodin pracoval (pokud bych neřídil)? Děkuji za Vaši případnou odpověď

Dobrý den,

primárně samozřejmě záleží na právech a povinnostech vyplývajících z Vaší pracovní smlouvy, které mají přednost, pokud nejsou v rozporu s normami zákona, od kterých není možné se smluvně odchýlit. Pro detailnější posouzení by bylo tedy nutné znát obsah Vaší pracovní smlouvy. Zákon však stanoví, že pružné rozvržení pracovní doby se neuplatní v případě pracovní cesty zaměstnance, přičemž platí, že pro zaměstnance v tomto případě platí předem stanovené rozvržení týdenní pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tento účel povinen určit. Po dobu trvání pracovní cesty není naplněna podmínka nepřetržitého výkonu práce. Po dobu trvání pracovní cesty nad rámec stanovené pracovní doby, jestliže zároveň nevykonáváte práci sjednanou v pracovní smlouvě mimo pracovní dobu stanovenou rozvrhem pracovních směn, nelze považovat za práci přesčas.

Přesčasy je tedy zaměstnavatel povinen proplatit pouze za skutečný a prokazatelný výkon práce nad rámec běžné pracovní doby. Pokud však nemůžete vykonávat práci v době své stanovené pracovní doby, třeba právě z důvodu, že Vás zaměstnavatel vyslal na pracovní cestu a zrovna pouze cestujete, mzda za nevykonávání práce v této době se Vám nekrátí. V tomto případě Vám náleží náhrada mzdy za čas, kdy jste svou práci v předem určené pracovní době nemohli vykonávat.

S pozdravem

Vaše nároky.cz