Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Zaměstnavatel odmítá vydat zápočtový list

10.7.2018

Pracovní smlouva

Zaměstnavatel mi nevydal zápočtový list jelikož jsem ukončil pracovní smlouvu k 30 06 2018 Není komunikace prosím o radu

Dobrý den,

vydání zápočtového listu v den skončení pracovního poměru je jedna ze základních povinností zaměstnavatele, nevydání zápočtového listu zaměstnavatelem je protiprávní. Proti takovému jednání zaměstnavatele se lze brátit, je možné obrátit se např. na inspektorát práce.