Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Zaměstnavatel odmítl propustit zaměstnance do lázní

8.7.2018

Nemocenská

Dobrý den, ohledně mých zdravotních potíží mě lékař doporučil lázeňskou péči. Obdržela jsem poukaz, ale zaměstnavatel mě neuvolnil z práce, ani po obdržení náhradního termínu léčby, Doporučil abych do lázní jela až v době celozávodní dovolené, tedy až cca po 8 měsících. Abych neměla potíže ze strany zaměstnavatele, byla jsem nucena souhlasit. Pro upřesnění uvádím že první dva poukazy byly plně hrazeny pojišťovnou, nyní musím doplácet. Zpětně si kladu otázku zda byl zaměstnavatel oprávněn toto po mě žádat zejména když několika dalším zaměstnancům nástup do lázní dle jejich požadavků umožnil. Nyní mám ohledně tohoto ve firmě problém. Děkuji za vysvětlení

Dobrý den,

Obecně se žádost o starobní důchod a nemocenská nevylučují. Nárok na starobní důchod vám vzniká i v dočasné pracovní neschopnosti i přes častý (neoprávněný) odpor okresní správy sociálního zabezpečení jej přiznat. Pro předčasný důchod však platí zvláštní pravidla. Stále je možné o něj žádat za stejných podmínek, nicméně v případě výplaty předčasného důchodu je souběh dávek nemocenského pojištění a předčasného důchodu vyloučen a to i za předpokladu že byl pracovní poměr již ukončen tak jako ve Vašem případě. K oddálení předčasného důchodu nedochází, nicméně dochází k zastavení výplaty dávek nemocenské, jež je nahrazena výplatou z předčasného důchodu