Právo na vaší straně

Bydlení: Závadný strop u domu od developera

14.11.2018

Skryté vady nemovitosti

Dobrý den, před rokem a půl jsme koupili byt v novostavbě od významného developera, který byl zkolaudován v lednu 2017. Do bytu jsme se nastěhovali tento rok. Minulý týden nám v dětském pokoji spadla omítka asi z 1/4 stropu, ze stropu se zřítilo vše až na beton. Ihned jsem kontaktovala developera. Druhý den přišel zaměstnanec developera na prohlídku stropu a při té příležitosti kontroloval strop v celém bytě. Domluvili jsme se na tom, že opraví pouze poškozenou část stropu, byli jsme domluveni na dnešní den. Před chvílí se ale zaměstnanci developera dostavili k opravě a sdělili mi, že jim developer nařídil strhnout omítku stropu v celém bytě, protože byl při nahazování stropů použit nekvalitní materiál a hrozí zřícení materiálu ze stropu v celém bytě. Zaměstnanec developera mi sdělil, že měli problém s dodavatelem, od kterého nyní již materiál nekupují. prava bude trvat minimálně 2 týdny a máme se vystěhovat do jednoho pokoje, sehnat si náhradní bydlení a vyklidit nábytek v jednotlivých pokojách, byť postupně. Máme byt 3+kk o 63m2, je nás tady 6, a i kdybychom nábytek a všechny věci postupně stěhovali z 1 pokoje do jiných částí bytu, nebudeme mít kde spát, 6 lidí se na kanape v obýváku nevejde. Představa, že se několik týdnů strhává strop v celém bytě, ve kterím současně bydlí 6 lidí mi přijde absolutně nereálná a návrh řešení od developera mi přijde neproveditelný. Mohu se domáhat jiného řešení, např.finanční kompenzace a opravy v době, kdy budeme schopni byt a hlavne děti vystěhovat na delší dobu, např.v době letních prázdnin? Byt jsem koupili jako novostavbu za cenu, které jsou na trhu běžné. V tomto stavu je dle mého názoru byt neprodejný a jeho cena je rozhodně nižší, než za jakou jsme ho koupili (s tím, že se kdykoli může kdekoli zřítit nepředvídatelné množství stropní omítky). Opravu tedy rozhodně potřebujeme, můžeme se ale domáhat toho, aby byla provedena v domě, kdy budeme schopní byt k takové opravě připravit? Můžeme i požadovat slevu z kupní ceny vzhledem k tomu, že se dle mého názoru jedná o docela zásadní skrytou vadu nemovitosti, která brání jejímu užívání? Děkuji za odpověď. Kristýna

Dobrý den,

zákon stanoví, že primárně je nutné předmětnou vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu oznámit, jedná-li se o vadu skrytou, platí tato povinnost taktéž ihned poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však u nemovitostí do pěti let od nabytí. Pokud již máte tuto povinnost splněnu, vyplývají Vám dále práva z vadného plnění, přičemž společně s oznámením vady kupujícímu, nejpozději však bez zbytečného odkladu po oznámení vady, je kupující prodávajícímu povinen sdělit, jaké právo si zvolil. Jedná-li se přitom o podstatné porušení smlouvy – vada podstatná, máte nárok na odstranění vady na náklady kupujícího, na přiměřenou slevu z kupní ceny, či právo od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu svého práva přitom kupující může změnit pouze se souhlasem prodávajícího, popřípadě v situaci, kdy např. kupující žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná, či prodávající vadu neodstraní v přiměřené lhůtě, či Vám prodávající oznámí, že vady neodstraní, může kupující požadovat namísto odstranění vady zmíněnou přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Náhradu škody vzniklou v souvislosti se skrytou vadou můžete požadovat taktéž, nicméně až v případě, že Vám předmětná vada způsobí reálnou újmu.

S pozdravem

Vaše nároky.cz

Zpět do Bydlení