Právo na vaší straně

Bydlení: Zhodnocení zálohy za byt

28.2.2017

Vrácení kauce

Dobrý den, mám na Vás dotaz letos nám končí podnájem po třech letech, a chtěl bych se zeptat, zda mám nárok na zhodnocení zálohy a v jaké procentní výši ze zálohy se jedná. Smlouva byla podepsána v Březnu 2013, ve smlouvě na to napamatováno nebylo. Děkuji Vám za odpověď

Dobrý den,
Ano, podle občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014, který v § § 2254/2 říká: „Při skončení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci; započte si přitom, co mu nájemce případně z nájmu dluží. Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby.“ Dále je nutno přihlédnout i k § 1802 NOZ. Podle něho: „Mají-li být plněny úroky a není-li jejich výše ujednána, platí dlužník úroky ve výši stanovené právním předpisem. Nejsou-li úroky takto stanoveny, platí dlužník obvyklé úroky požadované za úvěry, které poskytují banky v místě bydliště nebo sídla dlužníka v době uzavření smlouvy.“


Nárok na úrok z jistiny vám tudíž vznikl od 1. 1. 2014, ovšem z důvodu 3leté promlčecí lhůty jej můžete požadovat pouze 3 roky zpětně (tzn. 3 roky zpětně ke dni, ke kterému nárok uplatňujete, pokud byste tedy nárok uplatnil 20. 2. 2017, mohl byste požadovat pouze úroky od 20. 2. 2014)


Pokud jste si s pronajímatelem nedohodl výši úroku již ve smlouvě, máte právo na takový úrok, jaký byl obvyklý při sjednávání půjček v bankách v okolí vašeho bydliště v době uzavření smlouvy. Toto může být však velmi problematické zjistit, a proto doporučuji, pokud trváte na zhodnocení jistiny, abyste se pokusil s pronajímatelem dohodnout na úrokové sazbě 8,05%, což je zákonná sazba úroku z prodlení.


K výpočtu výše úroků může posloužit např. tato kalkulačka: http://pravo4u.cz/kalkulacky/urok-a-poplatek-z-prodleni/
Do pole dlužné částky pouze vepíšete výši jistiny, kterou jste složil a počáteční datum (jeho určení je popsáno výše).

Zpět do Bydlení