Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Změna místa výkonu práce bez podpisu nové smlouvy

28.6.2018

Pracovní smlouva

Dobrý den, jsem zaméstnán jako obchodní zástupce a v pracovní smlouvě, mám uvedeno místo výkonu práce Brno a okolí. Zaměstnavatel mi od dubna změnil místo výkonu práce na Olomoucký kraj až Jeseník. Dle něj, je vše v pořádku. Nedostal jsem ani novou smlouvu, kde by bylo místo výkonu změněno, ani dodatek ke smlouvě. Vím, že s přemístěním nemusím souhlasit a mohl bych zůstat na překáźkách, ale pokud nemám v ruce papír o tomto přemístění, dál do práce dojíždím, abych neměl neomluvenou absenci. Oni mi dodatek nebo upravenou smlouvu, odmítli vystavit. Mohu se vůči tomuto postupu nějak bránit? Děkuji za odpověď

Dobrý den,

zákoník práce nestanoví, že by nedostatek písemné formy ujednání o místu výkonu práce způsoboval jeho neplatnost. Pokud jste započal s výkonem práce v nové oblasti, dalo by se takové jednání považovat za konkludentní souhlas. V této souvislosti si zkontrolujte pracovní smlouvu, zda v ní není obsažen Váš předběžný souhlas ke změně místa výkonu práce. Nezapomeňte, že zaměstnanci náleží náhrada výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce. Takovým výdajem jsou i cestovní výdaje vzniklé přeložením (změnou místa výkonu práce).

V každém případě máte právo na dodatek ke smlouvě. Jestliže zaměstnavatel odmítá splnit takovou povinnost, doporučuji se obrátit na inspektorát práce.

Dále nemůže-li zaměstnavatel přidělovat zaměstnanci práci ve sjednaném místě výkonu práce a trvá-li zaměstnanec na tom, že bude pro zaměstnavatele vykonávat práci pouze na tomto místě, brání zaměstnanci ve výkonu práce překážka na straně zaměstnavatele, a to až do vyřešení situace dohodou účastníků, popřípadě do rozvázání pracovního poměru. V takové situaci náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.