Právo na vaší straně

Bydlení: Zprovoznění nového kotle

29.11.2016

Spor s majitelem

Dobrý den, mám pronájem bytu v úplně nově postaveném BD. V každém bytě je kotel na ohřev teplé vody a topení. Jelikož se jedná o kotle úplně nové, musí je přijít zprovoznit pověřená osoba (i kvůli záruce). Je možné, aby majitel požadoval zaplatit za zprovoznění, nastavení a předvedení kotle od nájemníka? Majitel mi tvrdí, že kotel budu užívat já a on není oprávněná osoba mi zaučovat jak s kotlem zacházet. Jak je to s každoroční povinnou revizí kotle, kdo je povinen toto zařídit a zaplatit? děkuji za odpověď. JS

Dobrý den,
podle současné právní úpravy má nájemce povinnost provádět běžnou údržbu předmětu nájmu, tedy bytu, pokud se k tomu nezavázal pronajímatel. Ostatní údržbu a nezbytné opravy provádí pronajímatel. Mám za to, že zprovoznění nového kotle není běžná údržba bytu a proto by měl tuto záležitost obstarat pronajímatel. Stejně tak každoroční revizi, jelikož je pronajímatel povinen udržovat byt ve stavu způsobilém k užívání, ke kterému je pronajata.

Zpět do Bydlení