Právo na vaší straně

Ostatní: Ztráta zásilky

9.10.2018

Dobrý den, lze uplatnit Občanský zákoník § 2567 při ztrátě zásilky u ...? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

ustanovení Občanského zákoníku § 2567 stanoví, že při ztrátě nebo zničení zásilky nahradí dopravce cenu, kterou zásilka měla v době, kdy ji převzal. Výši ceny, jakou měla zásilka při převzetí, musí dokazovat poškozený.

V rámci uzavření smlouvy o přepravě s Českou poštou přijímá odesílatel poštovní podmínky České pošty, s. p., podle kterých pošta neodpovídá za ztrátu obyčejné zásilky. U takovéto zásilky nedochází k jejímu ocenění a není tak ani možné prokázat, co zásilka obsahovala a jaká byla její cena. Pokud by se jednalo o cennou zásilku, v rámci které je odesílatel povinen uvést cenu, kterou zásilku oceňuje, je možné výši ceny snadno prokázat a pošta by odpovídala až do uvedené ceny.

Zpět do Ostatní