Právo na vaší straně

Bydlení: Zvýšení nájemného

25.4.2018

Nájemné

Dobrý den. Náš nájem trvá od 27.4.2014. nájem byl ujednán na 5500 kč + zálohy. V dubnu 2017 došlo ke zvýšení o 1000kč. Letos v dubnu přišel pronajímatel stím, že by nám chtěl zvýšit nájem o dalších 500kč. Pokud za poslední tři roky může nájem zvýšit o 20%, cena se vypočítává z výše nájemného který platil před třemi roky, tudíš z 5500kč? Nebo se to nyní počítá z 6500kč? Pokud počítám správně z 5500kč, může nám tedy nájem zvýšit maximálně o 100 kč, a do dubna roku 2020 nám již nájem nesmí zvýšit? Prosím o potvrzení , příp. vysvětlení. Děkuji.

Dobrý den,

bohužel nemáme k dispozici Vaši smlouvu, což může být v posouzení výše uvedeného problematické, neboť ujednání stran o zvyšování nájemného (popř. vyloučení takového zvyšování) má přednost před obecnou úpravou vyjádřenou v zákoně. Pakliže však takové ujednání ve smlouvě absentuje, tak zvýšení může pronajímatel navrhnout jednou za 12 měsíců – což v tomto případě bude splněno, nicméně nebude splněna podmínka finančního limitu (20 % za tři roky), neboť správně jste vypočítala, že Vám může být zvýšeno nájemné pouze o 100 Kč. V roce 2020 se bude opět počítat 20 % za poslední tři roky. Pakliže bychom tedy vycházeli z toho, že letos dojde ke zvýšení o 100 Kč (do maximálního limitu), tak v roce 2020 byste při maximálním možném zákonném zvýšení mohla platit 7 800 Kč. Toto zvyšování je však omezené tak, že výše nájemného nesmí překročit takzvané obvyklé nájemné, což je výše nájemného za obdobný byt v místě nájmu sjednaný za obdobných podmínek (zjistitelný např. znaleckým posudkem). Z výše uvedeného (pakliže nemáte ve smlouvě jiné ujednání), nesplňuje návrh pronajímatele shora uvedené náležitosti, tudíž jde o nicotný návrh, který nemusíte respektovat. Pokud by na podkladě tohoto návrhu pronajímatel požádal soud o určení nájemného, soud by k nicotnosti přihlédl z úřední povinnosti a jeho návrh na zvýšení nájemného by byl zamítnut.

S pozdravem

Vaše nároky.cz

Zpět do Bydlení