Právo na vaší straně

Bydlení: Zvýšení nájemného dle lokality

14.7.2017

Nájemné

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, bydlíme v okálu v Dubí u Teplic, jsou tam 2 totožné byt. jednotky.V jedné mi a v druhé přítelovo sestra.Bydlí zde od roku 2002.Nájemné činí 2000 a zálohy na energie 2500Kč.Za poslední 3 roky jsme se z její strany rozkmotřili, chtěli bychom jí zvednout nájem, o kolik můžeme??Lze jen o těch 20% nebo lze i víc a kde zjistím jaká je obvyklá výše nájemného v naší lokalitě?Na byt 3+1 cca72m2 je nájemné 2500Kč směšné.A ještě se zeptám, lze ji nějakým způsobem vystěhovat, kromně zákonných výpověď. důvodů??Nájem platí, nic neporušuje, ona si teď dává na vše pozor, aby jsme na ní nemohli, už skoro 3 roky spolu bojujem a soudíme se o cokoliv, ona vše hned řeší soudně.Smlouva je na dobu neurčitou, všichni říkají, že se vystěhovat nemusí a my jsme z toho už nešťastní.Jak bydlet s člověkěm, ktarý vám neustále dělá ze života peklo, ale tak , aby zároveň jsme jí neměli na čem nachytat a vyhodit??Dům je mého přítele, ona je jen v nájmu,děkuji Suchanová

Vážená paní Suchanová,

Nájem ujednaný na dobu neurčitou skončí výpovědí jednou ze stran. Jedná-li se o věc nemovitou, je výpovědní lhůta tříměsíční. V tomto případě není nutné nijak výpověď vysvětlovat. Co se týče zvyšování nájemného, neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. Ke zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě se pro konkrétní byt použije buď pořízení posudku znalce o výši obvyklého nájemného, která je pro konkrétní byt považována za srovnatelné nájemné obvyklé v daném místě nebo stanovení na základě prokazatelného doložení výše nájemného nejméně 3 srovnatelných nájemných.

S pozdravem, Vaše nároky.cz

Zpět do Bydlení