Právo na vaší straně

7 rad k přesčasům, které se vyplatí znát

24.10.2018

RADY A TIPY

1. Práce přesčas jen z vážných důvodů

Zaměstnavatel sice může práci přesčas zaměstnanci nařídit, musí ho k tomu však vést závažné provozní důvody. Práce přesčas totiž může být nařizována pouze výjimečně, například u náhlých opravných prací, při inventuře nebo, pokud nečekaně onemocní jiný zaměstnanec.

Jestliže však k takové situaci dojde, zaměstnanec musí nařízený přesčas respektovat, v opačném případě může zaměstnanci hrozit až výpověď.

2. Počet přesčasových hodin je omezený

Zaměstnavatel sice zaměstnanci může práci přesčas nařídit, muže však tak činit pouze v omezeném množství. Obecně zákon stanovuje maximálně 150 přesčasových hodin za rok.

Zaměstnanec se však může se zaměstnavatelem domluvit i na vyšším počtu hodin, maximálně však na 416 hodin ročně. S více než 150 přesčasovými hodinami za rok však musí zaměstnanec souhlasit.

3. Za přesčasy příplatek nebo náhradní volno

Za práci přesčas má zaměstnanec nárok na příplatek minimálně 25 % mzdy, se zaměstnavatelem se však může domluvit na náhradním volnu, které bude čerpat namísto příplatku. S touto variantou však musí zaměstnavatel i zaměstnanec souhlasit.

4. Oznámit práci přesčas lze i minutu před jejím začátkem

Zaměstnavateli nic nebrání v tom, aby zaměstnanci oznámil práci přesčas klidně i chvíli před koncem směny. Musí však vždy dbát na to, aby byla dodržena doba nepřetržitého odpočinku mezi směnami, která musí být alespoň 11 hodin.

5. O práci přesčas může požádat i zaměstnanec

O práci přesčas může požádat i zaměstnanec, pokud s ní zaměstnavatel souhlasí, náleží zaměstnanci stejné benefity jako při nařízení přesčasu.

6. Při neproplacení přesčasů inspektorát práce nebo soud

Pokud zaměstnavatel nedodržuje své povinnosti a přesčasy neproplácí, může se zaměstnanec obrátit na inspektorát práce, případně na soud.

7. Zákaz nařízení práce přesčas

Existují však i jistá omezení, kdy zaměstnavatel práci přesčas nemůže nařídit vůbec. Jedná se o:

  • zaměstnance s kratší pracovní dobou,
  • těhotné zaměstnankyně,
  • mladistvé zaměstnance,
  • zaměstnance pečující o dítě mladší jednoho roku.

Práci přesčas může zaměstnanec odmítnou, pokud má naplánované lékařské vyšetření, svatbu, pohřeb nebo při narození dítěte.

Nezaplacený přesčas?

Odmítá vám zaměstnavatel proplatit přesčasy? Pokud je dlužná mzda vyšší než 5000 Kč, pomůžeme vám peníze od zaměstnavatele získat. Stačí vyplnit online dotazník.

► VYPLNIT ONLINE FORMULÁŘ