Právo na vaší straně

Co je a co není mimořádná okolnost?

30.4.2019

RADY A TIPY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004 s účinností od roku 2005 upravuje oblast odškodnění cestujícího při zrušených a zpožděný letech. V nařízení se můžete dočíst, že náhrada škoda náleží každému, pokud zpoždění přesahuje 3 hodiny na příletu do cílové destinace a zároveň pokud se jedná o evropského dopravce či se let uskutečnil z území EU.

Jak se však toto nařízení dostává do povědomí více a více lidí, letecké společnosti se snaží povinnosti plnit své závazky všelijak vyhnout. Mezi jedny z nejpoužívanějších výmluv se řadí tzv. MIMOŘÁDNÁ OKOLNOST. Nařízení se opravdu o takovém termínu zmiňuje, ale definuje ho zcela jinak než mnozí dopravci.

Co je mimořádná okolnost?

Pokud zpoždění či zrušení letu bylo způsobeno skutečností, kterou nebylo v silách dopravce nijak předvídat či ovlivnit, nenáleží cestujícímu finanční odškodnění a jedná se o tz. mimořádnou okolnost. Mezi mimořádné okolnosti se nejčastěji řadí:

  • vlivy počasí – například hurikán, tropická bouře, silná mlha, husté sněžení
  • přírodní katastrofy – například výbuch sopky, zemětřesení
  • nepokoje v cílové destinaci – například vojenský puč, válka
  • stávka – pouze v případě stávky zaměstnanců letiště, nikoliv letecké společnosti
  • problémy na letišti – například požár, problémy s osvětlením ranveje

Důležité je, si vždy důvod zpoždění ověřit! Pokud například letecká společnost tvrdí, že let byl zpožděný kvůli požáru na letišti, který proběhl před týdnem, je potřeba mít se na pozoru, zda se skutečně jedná o pravý důvodu zpoždění.

► Ověřte si, zda máte nárok na odškodnění!

Kdy se o mimořádnou okolnost nejedná?

  • letecké společnosti chybí personál – například kvůli nemoci či zpoždění jiného letadla
  • chybějící letadlo – například kvůli zpoždění dřívějších letů
  • nevyhovující technický stav letadla

Technické závady na letadle

Dopravci používají odůvodnění mimořádnými okolnostmi nejčastěji v souvislosti s technickými problémy na letadle. V těchto výmluvách se často zmiňují o mimořádné technické závadě. Jedná se například o prasknutí okénka, nefungující klimatizaci a podobné závady.

Letecké společnosti jsou však plně odpovědné za stav svých letadel včetně vybavení a vždy by měly být na let dlouhodobě předem maximálně připravené.

Není stávka jako stávka

Jak jsme už výše zmínili, jedním ze sporných momentů bývá problematika stávky. Nárok na odškodnění vzniká cestujícímu v případě, že stávkují zaměstnanci letecké společnosti. Tedy jednoduše řečeno, letadlo postrádá pilota a letušku.

Avšak pokud nastane případ, že stávkují přímo zaměstnanci letiště, cestujícímu nárok nenáleží. Taková událost se totiž řadí mezi mimořádnou, jelikož samotný dopravce nebyl schopen situaci zvrátit.

Chcete získat odškodnění za zpožděný či zrušený let?

Pomůžeme vám! Stačí zadat případ online.

► zadat let k posouzení