Právo na vaší straně

Dětské tábory - reklamace a náhrada škody

26.2.2016

RADY A TIPY

V České republice není v této chvíli speciální právní úprava, která by se zabývala přímo dětskými tábory a jejich provozem. Čistě laickým okem bychom mohli říct, že se jedná o zájezd, a že jej bude zákon posuzovat stejně jako služby cestovního ruchu. I když dětský tábor splňuje definici zájezdu (delší než 24 hodin, zahrnuje přenocování, ubytování a stravu), zájezdem není. Rozdíl je v tom, že pořadatelem zájezdu musí být cestovní kancelář či cestovní agentura, které k této činnosti potřebují patřičné oprávnění, naopak pořadatelem dětského tábora může být téměř každý. I když zde vzniká jakési právní vakuum, české právo obsahuje dostatek prostředků, kterými dokáže řádný chod dětských táborů zajistit.

ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH TÁBORA

Vedoucí táborů jsou podle nového občanského zákoníku odpovědní za náležitý dohled nad svěřenými dětmi. Avšak i zde je odpovědnost ohraničená pomyslnými mantinely. Vedoucí, který vykonává nad dětmi dohled, bude odpovědný pouze za předpokladu, že dohled zanedbal. Zanedbání dohledu je vždy nutné posuzovat podle každé konkrétní situace. Jestliže si například dítě odře koleno během hry, tak za takový úraz vedoucí zpravidla odpovědný nebude. Pokud však vedoucí nechají koupat děti samotné v rybníku a některé z nich by se topilo, budou za újmu na jeho zdraví plně odpovědní. V takovém případě lze po vedoucím požadovat odškodnění.

ZA CO LZE ŽÁDAT NÁHRADU ŠKODY, KDYŽ DOŠLO K POCHYBENÍ NA STRANĚ VEDOUCÍHO?

Za léky a zdravotní pomůcky, které jste museli zakoupit (uchovejte si účtenky)

Za cesty do nemocničních zařízení (uchovejte si lístky MHD, případně účtenky za pohonné hmoty).

Za rehabilitační zařízení, kam dítě muselo pro úplné uzdravení nastoupit či docházet.

Za ztrátu na výdělku, pokud jste musela zůstat kvůli zraněnému dítěti doma.

Za ztížení společenského uplatnění, pokud jsou následky úrazu natolik fatální, že dítě bude mít trvalé následky.

A v neposlední řadě také za bolestné pro dítě.

POŠKOZENÍ CIZÍ VĚCI DÍTĚTEM

Na dětském táboře může také dojít k situaci, kdy dítě poškodí cizí věc nebo zraní svého kamaráda. V takovém případě bude hrát roli několik faktorů. Nejprve je nutné se zamyslet, zda bylo dítě vzhledem ke svému věku schopno posoudit následky svého jednání a své jednání ovládnout. Dále je nutné rozeznat, zda nebyl zanedbán dozor ze strany organizátorů. Jestliže byla škoda způsobená nepozorností vedoucích, měla by být nahrazena společně a nerozdílně vedoucím i dítětem, které škodu způsobilo. Pokud se však dítě popere se svým kamarádem a dojde ke zranění nebo poškození věcí, odpovědní mohou být oba malí výtržníci a podle zanedbání dozoru také vedoucí, který na děti měl v danou chvíli dohlížet.

REKLAMACE TÁBORA - KDY REKLAMOVAT A JAK POSTUPOVAT

Jestliže tábor nesplnil podmínky, které předem například ve smlouvě deklaroval, je možné uplatnit reklamaci. Důvodem pro reklamaci může být například chybějící rodilý mluvčí na cizojazyčném táboře, jehož působení bylo slíbeno, chybějící vegetariánská jídla, pokud byly přislíbeny, či nevyhovujíc ubytování, pokud bylo uvedeno jiné. Podle zákona o ochraně spotřebitele má pořadatel tábora povinnost vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího uplatnění. Jestliže reklamaci zamítne, nezbývá, než řešit spor mimosoudní a následně také případně i soudní cestou. Pro úspěšné uplatnění reklamace je potřeba jí mít stejně jako u dovolených podloženou důkazy, jako jsou fotografie či videozáznamy nedostatků, výpovědi svědku, či potvrzení vedoucích tábora, že k chybám došlo.

Příklad: Pokud zjistíte, že dítě spí na proleželé a špinavé matraci, i když provozovatel tábora deklaroval nové krásné pokoje, pořiďte si fotografie těchto vad, nebo o to pořádejte samotné dítě, s dostupností dnešních mobilních telefonu s fotoaparátem, by to neměl být problém. Následně zkuste kontaktovat ostatní děti, popřípadě jejich rodiče, zda měli stejný problém. Vše písemně podejte pořadateli tábora ve formě stížnosti a s požadavky na okamžitou nápravu. Pokud k nápravě ihned nedojde, nebo vám o vadách dítě řekne až po skončení zájezdu, ale má zajištěné důkazy, obraťte se na pořadatele tábora s reklamací. Požadovat můžete slevu z ceny.