Právo na vaší straně

Jak na výpočet odstupného?

28.2.2018

RADY A TIPY

Na odstupné má nárok každý zaměstnanec, u kterého byl rozvázán pracovní poměr výpovědí danou zaměstnavatelem, přičemž výpověď musí být dána z důvodů uvedených v zákoně.

Mezi důvody pro výpověď, které jsou uvedeny v zákoně, patří zejména tzv. organizační důvody, tedy, pokud se ruší zaměstnavatel, pokud se přemísťuje zaměstnavatel nebo pokud se zaměstnanec stane kvůli technický či personálním změnám nadbytečným.

Výpočet odstupného

Každý zaměstnanec má nárok na jinou výši odstupného, která se odvíjí od výše mzdy a odpracovaných let. Jaký je tedy vzorec pro výpočet odstupného?

Výpočet výše odstupného podle odpracovaných let

  • pracovní poměr trval do 12ti měsíců – nárok na jednonásobek průměrného výdělku
  • Pracovní poměr trval 12 – 24 měsíců – nárok na dvojnásobek průměrného výdělku
  • Pracovní poměr trval více než 24 měsíců – nárok na trojnásobek průměrného výdělku

Zákon stanovuje pouze minimální výši odstupného, zaměstnavatel může samozřejmě odstupné libovolně navýšit.

Co je to průměrný výdělek určující výpočet odstupného?

Průměrný výdělek se počítá podle pravidel v zákoníku práce jako průměrný hrubý výdělek za poslední čtvrtletí, a to včetně případných příplatků apod. Navíc se z něj neodvádí sociální ani zdravotní, ale pouze daň z příjmů. Čistá suma odstupného proto zaměstnance vyjde dokonce lépe než běžná mzda.

Příklad výpočtu odstupného

Hrubá mzda zaměstnance za poslední čtvrtletí včetně příplatků a bonusů byla průměrně měsíčně 17 254 Kč. Celková výše odstupného (u zaměstnance, který pracoval u firmy déle než 2 roky) před zdaněním je tedy 17 254 x 3 = 51 762 Kč. Od hrubé sumy se odečte daň z příjmů, která je 15 %. Zaměstnanec má tudíž nárok na 43 998 Kč.

Domníváte se, že vám zaměstnavatel zaplatil méně? Pomůžeme! → Nárok na odstupné.

Výpočet odstupného při pracovním úrazu

Jestliže k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu pracovního úrazu či nemoci z povolání, má zaměstnanec za splnění určitých podmínek nárok až na 12tinásobek průměrného výdělku.

Odstupné i při dohodě

Pokud je pracovní poměr rozvázán dohodou a jako důvod ukončení pracovního poměru je uveden jeden z důvodů stanovených zákonem (organizační důvody nebo pracovní úraz či nemoc z povolání), má zaměstnance nárok na odstupné i při podepsání dohody.

Chcete získat odstupné?

Vyšlo vám v kalkulačce pro výpočet dostupného, že máte dostat od zaměstnavatele vyšší odstupné, nebo vám zaměstnavatel odstupné zcela odmítl vyplatit? Obraťte se na nás. Odstupné vám pomůžeme získat. Stačí zadat případ k posouzení zdarma a dáme vám vědět, zda vám můžeme pomoci. Jak to funguje?

ZADAT PŘÍPAD K POSOUZENÍ ZDARMA