Právo na vaší straně

Jak řešit nezaplacené faktury?

16.8.2019

RADY A TIPY

Ať už jste živnostník nebo firma, určitě jste již řešili problém s nezaplacenými fakturami. Někdy nezaplatí fakturu koncový zákazník, jindy peníze vymáháte od odběratele. Co tedy dělat, když vám někdo nezaplatí fakturu?

Důležitá je prevence

Proti neuhrazeným fakturám je důležitá prevence.

ZÁLOHA

Jednou z cest, která vám bolest z nezaplacené faktury alespoň trochu zmírní, je požadování zálohy. Tento krok se doporučuje zejména u zakázek, které jsou časově i finančně náročnější.  

SPECIFIKACE

Ve smlouvě či prostřednictvím e-mailu si přesně specifikujte, za jakou službu, materiál či produkt budete fakturu vystavovat. Vyhnete se tím pozdějším rozporům ohledně toho, že jste například dodali jiný než požadovaný materiál.

Někdy stačí urgence

Nezaplacená faktura ještě nutně nemusí znamenat, že vám druhá strana nechce fakturu zaplatit. Může se stát, že zákazník či odběratel na zaplacení faktury jednoduše zapomněl nebo se ztratila někde v komunikaci. Proto, jakmile narazíte na uhrazenou fakturu, prvně druhou stranu zaurgujte o její zaplacení, na reakci následně uvidíte, proč nedošlo k úhradě.

Samozřejmě se může stát i to, že dlužník na zaplacení faktury aktuálně nemá peníze, pak se s ním můžete zkusit domluvit na splátkách, tedy, že fakturu uhradí v několika částech.

Vymáhání nezaplacené faktury právníkem

Pokud druhá strana na urgence nereaguje nebo reaguje zamítavě, je možností se obrátit na právníka, který vám s vymáháním nezaplacené faktury pomůže. S neuhrazenými fakturami pomůže také naše společnost Vaše nároky.cz, která právníka zaplatí za vás!

Prvním krokem právníka by mělo být sepsání předžalobní výzvy, která zákazníka či odběratele informuje o právním zastoupení a zároveň vyzývá k zaplacení faktury s upozorněním, že jinak bude Věc předána soudu.

V případě, že druhá strana fakturu neuhradí ani na základě předžalobní výzvy, je další možností obrátit s problémem nezaplacené faktury na příslušné soudy.

Promlčení nezaplacené faktury

Pozor však na možné promlčení nezaplacené faktury. Povinnost zaplatit pohledávku se promlčuje do 3 let, tzn. za 3 roky od doby splatnosti faktury. Možností, jak promlčení nezaplacené faktury zabránit, je předat případ soudu.

Nezaplacená faktura?

Pomůžeme vám vaše peníze získat! Stačí, když vyplníte formulář a přiložíte nezaplacenou fakturu. U nás navíc za právníka neplatíte, protože jej zaplatíme za vás! Odměna za naši práci nám navíc náleží pouze v případě, kdy vám skutečně s neuhrazenou fakturou pomůžeme.

vyplnit formulář