Právo na vaší straně

Jak uplatnit náhradu škody, když vám někdo nabourá auto a ujede

26.2.2016

RADY A TIPY

Stanete-li se účastníkem autonehody, kterou však nezaviníte, škodu způsobenou nehodou vám vyplatí pojišťovna viníka z povinného ručení. Co ale dělat v případě, kdy vás někdo nabourá a od nehody ujede?


Pojďme si stručně zrekapitulovat, jaké kroky byste měli podniknout bezprostředně po nehodě:

  • Pokud předpokládaná škoda vycházející z dopravní nehody přesáhne 100 tisíc Kč, někdo je zraněn nebo usmrcen, nehoda poškodí majetek třetí osoby nebo účastníci nehody způsobí ještě větší chaos v provozu, volejte policii
  • Pokud se jedná o lehčí nehodu, která nesplňuje výše uvedená kritéria, stačí, když společně s ostatními účastníky nehody vyplníte záznam o dopravní nehodě
  • Zapište si veškeré údaje, které budete pro pojišťovnu potřebovat: SPZ, VIN, značky a typy vozidel v dopravní nehodě a také jejich majitele - jména, adresy bydlišť, telefonické kontakty a údaje o pojištění
  • Nezapomeňte na fotodokumentaci a svědky - tyto materiály se vám budou vždy hodit
  • V neposlední řadě nahlaste nehodu pojišťovně


Pokud viník ujede z místa nehody, budete mít problém nahlásit škodu jeho pojišťovně - to je logické. To, že nehoda díky tomuto faktu viníka nemá, však neznamená, že vy nemáte nárok na náhradu škody na vozidle. Pojišťovny totiž provádí vlastní vyšetřování nehody, jelikož případ vede nezávisle na policii. Pojišťovna také určí viníka na základě předložených důkazů - jedním z takových důkazů může být i kamerový záznam od policie, na němž by eventuálně viník mohl být zachycen nebo aspoň vozidlo s SPZ, podle níž by se dal viník dohledat. V případě, že není možné jednoznačně určit viníka nehody, může být míra zavinění rozdělena mezi více účastníků - na základě předložených důkazů se pojišťovny dohodnou, v jakém poměru jsou jejich klienti vinni a podle toho také postupují při vyplácení pojistného plnění. O nároky se však musí přihlásit poškozený, který zároveň prokazuje škody.
Podle zákona musí pojišťovna ukončit vyšetřování pojistné události do tří měsíců od jejího nahlášení a následně vám oznámit výši pojistného plnění. Zamítnutí nároku musí pojišťovna také písemně odůvodnit.
Pokud se vám stane nějaká autonehoda a vy nebudete spokojeni s vyplacenou částkou, obraťte se na nás - s takovou záležitostí si hravě poradíme a vaše peníze získáme!