Právo na vaší straně

Jedná se o pracovní úraz, pokud se stane mimo pracovní dobu či mimo pracoviště?

30.8.2019

RADY A TIPY

To, že se zaměstnavatelé mnohdy snaží dát od pracovních úrazů ruce pryč, se bohužel stává běžnou praxí. Jedna z nejoblíbenějších výmluv je bezesporu – Úraz se nestal na pracovišti nebo v pracovní době.

Co je však na tomto argumentu pravdy?

Úraz je možné uznat jako pracovní pouze za určitých podmínek. V první řadě se úraz musí stát při plnění pracovních povinností, popřípadě přímo v spojitosti s pracovními úkoly zaměstnance. Za další je nutné, aby k úrazu došlo nenadálým působením vnějších podmínek a nezávisle na vůli zaměstnance.

Pokud k poškození zdraví zaměstnance dojde ještě cestou do zaměstnání či naopak zpět, nemůže být tento úraz klasifikován jako pracovní. To však ani v nejmenším neznamená, že za všechny pracovní úrazy mimo pracovní dobu nebo mimo pracoviště nenáleží pracovníkovi adekvátní odškodnění. Nezbytně nutné je posoudit, zda zaměstnanec plnil své pracovní povinnosti. → Zdarma posoudíme

Mimo pracovní dobu:

Pracovní úraz se stal když…

...se pracovník v šatně převlékal do pracovního oděvu?

Zaměstnanec se v tomto případě připravuje k výkonu svých pracovních povinností. Jedná proto přímo v souvislosti s výkonem práce. O pracovní úraz se jedná.
 

...pracovník čerpal přestávku na oběd v rámci pracoviště?

Důležité v tomto případě je, že zaměstnanec neopustil objekt svého zaměstnavatele. Samotná cesta do jídelny se jako jednání v souvislosti s plněním práce počítá, avšak stravování jako takové již nikoliv.

Jednodušeji řečeno – opaření horkou polévkou pracovní úraz není, ale vymknutý kotník cestou do jídelny ano.
 

...se pracovník do zaměstnání vrátil po pracovní době, protože něco zapomněl?

V tomto případě se úraz nemůže považovat za pracovní, jelikož zaměstnanec přímo neplnil ani související pracovní úkoly. Pokud si tedy v práci zapomenete peněženku a upadnete na schodech, neutrpěli jste pracovní úraz.

Mimo pracoviště:

K úrazu došlo když…

...zaměstnanec byl na polední pauze v restauraci mimo pracoviště?

Takové okolnosti se za pracovní úraz počítat nedají, jelikož není splněna podmínka přímé souvislosti s prací. Pokud by však šel zaměstnanec na oběd v rámci objektu zaměstnavatele, o pracovní úraz by jednat mohlo.
 

...zaměstnavatel vyšle zaměstnance mimo pracoviště, například s pracovními dopisy na poštu?

Zaměstnanec v tomto případě utrpěl pracovní úraz, jelikož plnil své pracovní povinnosti.
 

...zaměstnanec pracoval z domu na homeoffice?

Pokud přímo konal činnost v souvislosti se svými pracovními úkoly, o pracovní úraz se jedná. Ale opak platí, pokud si pracovník v rámci práce z domu jen odskočí upéct koláč.
 

...šel zaměstnanec k lékaři v průběhu pracovní doby?

Jestliže se jedná o různá vyšetření nařízená zaměstnavatelem, která se vztahují k výkonu práce, zaměstnanec tímto plnil pracovní povinnosti a o pracovní úraz se jedná. Na to se vztahuje i cesta na takovou prohlídku.

Pokud však je prohlídka uskutečněna v souvislosti se zdravím zaměstnance obecně, tento úraz se za pracovní považovat nedá.
 

...se konal teambuilding nebo jiná akce pořádaná zaměstnavatelem?

Je třeba rozlišit, zda byla tato událost uspořádána zaměstnavatelem, nebo si jen zaměstnanci zašli společně na pivo. Navíc musíte uvažovat nad tím, zda byla účast povinná, nebo dobrovolná. Obecně lze říci, že pokud je akce pořádána zaměstnavatelem a účast není plně na dobrovolné bázi, o pracovní úraz by se jednat mělo.

A co pracovní cesta?

Posuzování úrazů v rámci pracovní cesty je poněkud obtížnější, jelikož je cesta obecně rozdělena do více částí, kde nelze jednoznačně rozdělit, zda pracovník plnil pracovní povinnosti či nikoliv.

Obecně platí, že pokud se úraz stal na cestě z bydliště k vlaku, automobilu či jinému dopravnímu prostředku, o pracovní úraz se nejedná, jelikož zaměstnanec zatím neplnil pracovní povinnosti. Pokud však zaměstnanec uklouzne cestou vlakem, jakožto určeným dopravním prostředkem, úraz by měl být klasifikován jako pracovní. Důležité je vždy neprodleně nahlásit vzniklý problém vedoucímu pracovníkovi a popřípadě zajistit kontakty na svědky úrazu.

Stal se vám pracovní úraz?

Nechce zaměstnavatel pracovní úraz uznat? Ať už se vymlouvá na místo úrazu, čas úrazu nebo něco jiného, nenechte si to líbit a braňte se! Rádi vám s řešením případu pomůžeme. Stačí zadat případ na našich webových stránkách tím, že vyplníte online dotazník a přiložíte dokumenty, které k pracovnímu úrazu máte. Naši spolupracující právníci zdarma posoudí, zda máte na odškodnění nárok.

zadat případ