Právo na vaší straně

Karanténa, zrušené kulturní akce a uzavřené školy. Na co vzniká nárok?

11.3.2020

RADY A TIPY

Na co má nárok zaměstnanec, když musí zůstat v karanténě? Může mu zaměstnavatel nařídit dovolenou? Kdo vrátí peníze za zrušené koncerty či divadelní představení? A jak má postupovat rodič, kterému dítě zůstalo kvůli zrušení výuky doma? Dozvíte se níže…

Povinná karanténa a zaměstnání?

V případě, že je zaměstnanci nařízena karanténa, je zaměstnavatel povinen omluvit jeho nepřítomnost, přičemž po dobu karantény má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy, která je stejná, jako v případě nemocenské. V prvních dvou týdnech se jedná o 60 % průměrné mzdy a dále 60 %, 66 % a 72 % denního vyměřovacího základu v závislosti na délce trvání.

Zaměstnavatel se se zaměstnancem také může domluvit na práci z domu neboli tzv. home office. V takovém případě by zaměstnanci měla náležet plná mzda.

Co zaměstnavatel rozhodně nemůže, je nutit zaměstnance, aby čerpal svou dovolenou, nebo mu dát neplacené volno. Platí to, i pokud zaměstnanec nemá karanténu nařízenou, ale zaměstnavatel se rozhodne nechat jej doma (například proto, že se vrátil z rizikové oblasti). V těchto případech se zaměstnavatel buď může domluvit na home office, nebo dá zaměstnanci placené volno.

Zakoupené lístky na koncert nebo divadelní představení?

Pokud byly zakoupeny lístky na kulturní akci, která však byla v důsledku mimořádných okolností zrušena, pak vzniká narok na vrácení peněz. V případě, že by pořadatel odmítal finance vrátit, jednalo by se z jeho strany o bezdůvodné obohacení.

Na druhou stranu je i důležité říci, že kupujícímu nevzniká nárok na odškodnění, pokud mu v důsledku zrušení akce vznikla nějaká škoda, neboť důvodem zrušení akce byla vyšší moc a nebylo v silách pořadatele tuto skutečnost ovlivnit.

Uzavřené školy. Kdo pohlídá děti?

Zákon naštěstí myslí i na rodiče, kteří jsou nuceni kvůli uzavření škol zůstat se svými potomky doma. Pokud je tedy škola uzavřena z důvodu mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídatelné události, má zaměstnavatel povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance kvůli péče o dítě. Podmínkou však je, aby dítě bylo mladší 10 let.

V případě splnění podmínek má rodič nárok na tzv. ošetřovné, tedy na 60 % průměrné mzdy. Žádost o ošetřovné, kterou následně zaměstnanec uplatní u zaměstnavatele, vydává školské zařízení, které dítě navštěvuje.