Právo na vaší straně

Při zpoždění letu kvůli technické závadě vzniká cestujícímu nárok na odškodnění

31.5.2019

RADY A TIPY

Ke zpoždění letů dochází neustále. Někdy je let zpožděn jen o pár minut, jindy však je zpoždění dlouhé i několik desítek hodin. Pokud nastane druhá zmíněná situace, může mít cestující za vzniklé nepříjemnosti nárok na odškodnění ve stovkách eur.

Nárok na finanční kompenzaci však cestujícímu u dlouhého zpoždění nevzniká automaticky. Let musí být zpožděn z určitého důvodu, který nespadá pod tzv. mimořádné okolnosti. Pokud je však let zpožděn kvůli technické závadě na letadle, nárok na odškodnění cestujícímu vzniká!

Technická závada

Za technikou závadu na letadle může být považována nejen například porucha motoru, ale třeba také prasklé okénko, problém s dveřmi či nefungující topení. Pokud je kvůli takovéto závadě odložen o několik hodin start letadla, má cestující nárok na odškodnění.

Proč by měla aerolinka odškodnění vyplácet?

Povinnost vyplatit cestujícímu, kterému byl o více než 3 hodiny zpožděn let a zpoždění bylo způsobeno technikou závadou na letadle, vyplývá z nařízení EU, které se zabývá kompenzacemi při komplikacích v letecké dopravě a platí na celém území Evropské unie a několika dalších přidružených států.

Z nařízení vyplývá, že letecké společnosti by měly být odpovědné za stav svých letadel. Letadlo, které by mohlo mít poruchu by se v provozu nemělo ani objevit.

Pozor na mimořádnou technikou závadu

Dopravci se často vymlouvají, že ke zpoždění letu došlo kvůli mimořádné technické závadě, kterou nemohli ovlivnit a která tedy dle nich patří mezi mimořádné okolnosti, a z toho důvodu nejsou povinni odškodnění vyplácet.

Cestující by si však na argument mimořádné technické závady měli dát pozor, ve většině případu se totiž jedná pouze o výmluvu leteckých společností. Za mimořádnou technikou závadu totiž lze považovat pouze závadu, která postihla celou flotilu letadel a k pochybení došlo již u výrobce letadel, nikoliv u letecké společnosti.

Co jsou to mimořádné okolnosti?

Zmíněné nařízení EU bere v potaz i mimořádné okolnosti, které nemohly letecké společnosti ovlivnit a v jejichž důsledku došlo ke zpoždění letu. Jedná se zejména o nepřízeň počasí, stávku zaměstnanců letiště a nepokoje v cílové destinaci. V těchto případech se aerolinka může povinnosti vyplatit odškodnění zprostit.

Další důvody k nároku na odškodnění

Technická závada na letadle není jediným důvodem, kdy letecké společnosti musí vyplácet odškodnění za zpožděný let. Mezi další se řadí:

  • Nedostatek personálu dopravce
  • Chybějící letadlo
  • Pozdní přílet letadla
  • Opilý člen posádky
  • a další…

Splnění podmínek

Aby však nárok na odškodnění při zpoždění kvůli technické závadě cestujícímu vznikl, musí být splněny další dvě podmínky.

  • Let musí být zpožděný o 3 hodiny nebo více.
  • Let musí operován evropským dopravcem či problém zpoždění musí vzniknout na území Evropy.

Ověřte si, zda máte u vašeho letu nárok na odškodnění

Výše odškodnění za zpožděný let

Kolik za zpožděný let nakonec dostanete se kupodivu neodvíjí od délky zpoždění, ale od vzdálenosti, jakou letadlo uletělo.

  • Při letu dlouhém do 1 500 km má cestující nárok na 250 €.
  • U letu v rozmezí 1 500 km až 3 500 vzniká nárok na 400 €.
  • A pokud je let dlouhý více než 3 500 km vzniká nárok na 600 €.

Výjimka je akorát u letů v rámci Evropy, kdy nejvyšší kompenzace může být 400 €.

Chcete získat odškodnění za zpožděný let?

Pomůžeme vám! Stačí vyplnit dotazník na našich stránkách a do 48 posoudíme, zda máte nárok na odškodnění. A pokud budete mít zájem, celou záležitost za vás vyřídíme.

POZOR: Finanční kompenzace za zpoždění letu lze řešit až 3 roky zpětně!

zadat let k posouzení