Právo na vaší straně

Zrušení letu kvůli stávce zaměstnanců letecké společnosti: Kdy vzniká nárok na odškodnění 250 – 600 €?

1.8.2018

RADY A TIPY

Nárok na financí kompenzaci až 600 € může vzniknout každému cestujícímu, kterému byl zrušen let kvůli stávce zaměstnanců letecké společnosti. Rozhodujícím faktorem toho, zda má cestující nárok na odškodnění, je termín, kdy byl cestující o zrušení letu informován.

Kdy vzniká nárok na odškodnění?

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady má nárok na plošnou finanční kompenzaci za zrušený let každý cestující, který byl o zrušení letu informován v posledních 14ti dnech před plánovaným odletem.

Pokud tedy letecká společnost cestujícího neinformovala dříve než dva týdny před odletem o tom, že je jeho let zrušen kvůli stávce zaměstnanců, vzniká mu nárok na odškodnění 250 – 600 € podle letové vzdálenosti.

  • 250 € - let do 1500 km
  • 400 € - let od 1500 km do 3500 km
  • 600 € - let nad 3500 km

Jediným možným způsobem, jak by se dopravce mohl vyhnout povinnosti platit odškodnění za zrušený let, je nabídnout cestujícímu přijatelnou variantu náhradního letu.

Jak vypadá přijatelná varianta náhradního letu?

Kritéria na přijatelný náhradní let se mění a zpřísňují s časem, kdy bylo zrušení letu cestujícímu oznámeno.

14 – 7 dní

Pokud bylo zrušení letu kvůli stávce zaměstnanců dopravce oznámeno 14 – 7 dní před plánovaným odletem, pak by se za přijatelnou variantu považoval let, který odlétá nejpozději 2 hodiny před plánovaným odletem a přílet do cílové destinace není pozdější jak 4 hodiny po plánovaném času příletu.

7 – 0 dní

Pokud by se cestující o zrušeném letu dozvěděl v posledním týdnu před plánovaným odletem, letecká společnost by nemusela vyplácet odškodnění, pokud by mu nabídla let, který odlétá nejpozději 1 hodinu před plánovaným odletem a přílet do cílové destinace není opožděn o více než 2 hodiny.

Stávka zaměstnanců dopravce není mimořádná okolnost

Nárok na odškodnění za zrušení letu dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady je podmíněn důvodem zrušení. Pokud by byl let zrušen kvůli tzv. mimořádné okolnosti, nárok na odškodnění by cestujícímu nevznikl.

Co je to mimořádná okolnost?

  • počasí neslučitelné s letem
  • nebezpečná situace v zemi odletu či příletu
  • stávka zaměstnanců letištního personálu
  • technický problém na letišti

Co není mimořádná okolnost?

  • stávka zaměstnanců letecké společnosti
  • nemožnost letu kvůli technické závadě
  • zrušení letu kvůli nemoci člena posádky

Pokud tedy stávkují zaměstnanci letiště, nárok na odškodnění cestujícímu nevzniká, protože se jedná o mimořádnou okolnost, kterou nemohl dopravce ovlivnit, jestliže však stávkuje samotný personál letecké společnosti a kvůli stávce je let zrušen, má cestující nárok na odškodnění, protože se dle legislativy EU o mimořádnou okolnost nejedná.

Náhradní let nebo vrácení peněz za letenku?

POZOR! Cestujícímu vzniká nárok na odškodnění, i když mu je vrácena suma za zakoupenou letenku. Letecká společnost je také povinna vyplatit finanční kompenzaci i ve chvíli, kdy cestujícímu zajistí náhradní let, který však nesplňuje parametry popsané výše (například let druhý den ráno).

Chcete snadno získat ODŠKODNĚNÍ ZA ZRUŠENÝ LET?

Zdá se vám to složité? Nevíte, zda máte na finanční kompenzaci skutečně nárok? Nevadí, my vám pomůžeme! Stačí vyplnit online dotazník a do 48 hodin zdarma posoudíme, zda máte na odškodnění za zrušený let nárok.

Vyplnit online dotazník