Právo na vaší straně

Úraz mimo pracoviště: Kdy se jedná o pracovní úraz?

21.6.2018

RADY A TIPY

Úraz, který se stane mimo pracoviště, ještě nelze automaticky považovat za úraz nepracovní. Pokud se úraz stane při plnění pracovních úkolů či v přímé souvislosti s nimi, o pracovní úraz se jedná, i když se zaměstnanci stane mimo místo výkonu práce.

Odmítá zaměstnavatel uznat či zaplatit pracovní úraz?

Pro konkrétnější představu o tom, kdy se o pracovní úraz jedná a kdy nikoliv, jsme pro vás připravili jednotlivé příklady.

Cesta na poštu

Pokud si zaměstnanec způsobí úraz například při cestě s firemními dopisy na pobočku pošty, o pracovní úraz by se jednat mělo. Zaměstnanec se sice pohybuje mimo místo své práce, ale plní pracovní úkony. Podobně by se například posuzoval i nákup kancelářských potřeb, vyzvedávání letáku z tisku či vyzvednutí klientů na letišti.

Cesta do zaměstnaní

Jestliže si zaměstnanec přihodí úraz při cestě do práce, přičemž ke zranění dojde mimo areál zaměstnavatele, o pracovní úraz se nejedená. Stejně by se přihlíželo i k úrazu, který se stane při cestě ze zaměstnávání.

Oběd v restauraci

V případě, že zaměstnanec v rámci své polední pauzy navštíví restauraci, která je mimo pracoviště, a stane se mu úraz, za pracovní se tento úraz považovat nebude.

Práce z domova

Pokud má zaměstnanec tzv. homeoffice a stane se mu úraz, záleží zejména na tom, při jaké činnosti k úrazu došlo. Jestliže si zaměstnanec způsobil pracovní úraz, když například vstával ze židle od notebooku, o pracovní úraz by se jednat mělo. Pokud by si však zaměstnanec způsobil zranění například při chystání svačiny pro svého potomka, o pracovní úraz by se nejednalo.

Návštěva lékaře

Zde musí být rozlišeno, proč zaměstnanec k lékaři jde. Jestliže by se zaměstnanci stal úraz při cestě na pracovnělékařskou prohlídku, kterou mu nařídil zaměstnavatel, o pracovní úraz by se jednalo. Pokud by však zaměstnanec šel k lékaři kvůli jeho zdravotnímu stavu, například návštěva zubaře, o pracovní úraz by se nejednalo.

Teambuilding

Ve chvílí, kdy firma organizuje teambuilding a zaměstnanci se například při sportovní aktivitě, která je součástí teambuildingu, stane úraz, úraz by se měl považovat za úraz pracovní. Pokud by se však zaměstnanci sami mezi sebou domluvili, že například pojedou o víkendu všichni na kola a jeden z nich si způsobí úraz, o pracovní úraz by se s největší pravděpodobností nejednalo.

Pracovní cesta

Pokud se zaměstnanci stane úraz, například při cestě na vlak, kterým se má do cíle pracovní cesty dopravit, o pracovní úraz se nejedná. Pokud by si však zaměstnanec přivodil zranění ve vlaku, o pracovní úraz by se jednalo.

Jak postupovat, pokud se vám stane úraz mimo pracoviště?

  • bezodkladně nahlaste pracovní úraz svému zaměstnavateli
  • pokud byli úrazu přítomní svědci, vezměte si na ně kontakt
  • trvejte na zapsání pracovního úrazu do knihy úrazů
  • po lékařských vyšetřeních požádejte zaměstnavatele o odškodnění
  • pokud zaměstnavatel nebude chtít odškodnění vyplatit, můžete se obrátit na nás, stačí vyplnit online dotazník