Právo na vaší straně

Kdy máte nárok na odškodnění při zrušení či zpoždění letu?

15.11.2019

RADY A TIPY

Nárok na finanční kompenzaci vzniká každému cestujícímu, kterému byl zrušen let, aniž mu bylo zrušení dostatečně dopředu oznámeno, či jehož let byl oproti původnímu plánu o více než 3 hodiny opožděn. Zpoždění či zrušení však nesmí být způsobeno tzv. mimořádnými okolnostmi a let musí být uskutečněn buď evropským dopravcem, nebo z území Evropské unie, Norska, Islandu a Švýcarska.
 

ZPOŽDĚNÝ LET

Kompenzaci za zpožděný let je letecká společnost povinna vyplácet, pokud byl Váš let o více než 3 hodiny opožděn. Výše odškodnění se stanovuje podle délky letu.

 • 250 EUR - pokud je délka letu kratší než 1500 km
 • 400 EUR - pokud je let v rámci EU, Norska, Islandu a Švýcarska a délka letu je delší než 1500 km nebo mimo EU, který je dlouhý 1500 – 3500 km
 • 600 EUR - pokud je let delší než 3500 km

O náhradu škody lze požádat až 3 roky zpětně. Odškodnění za zpožděný let náleží cestujícímu, který se letu zúčastnil, nikoliv plátci letenky. Kompenzace má totiž cestujícímu vynahradit potíže a ztrátu času, které mu zpoždění způsobilo.

Získat odškodnění za zpožděný let!
 

ZRUŠENÝ LET

Při zrušení letu máte nárok na obdobnou kompenzaci jako u letu zpožděného, musí být však splněny určité podmínky.

 • Let musí být zrušen nejméně 14 dní před jeho plánovaným uskutečněním,
 • zároveň cestující nesmí od letecké společnosti dostat v období 7-14 dní před odletem nabídku letu, který odlétá nejpozději 2 hodiny před plánovaným odletem a přílet do cílové destinace není delší jak 4 hodiny,
 • nebo cestující nesmí od letecké společnosti dostat v posledním týdnu nabídku náhradního letu, který odlétá nejpozději 1 hodinu před plánovaným odletem a přílet do cílové destinace není opožděn o více než 2 hodiny.

Jestliže jsou podmínky splněny, výše odškodnění se určuje znovu podle letové vzdálenosti.

 • 250 EUR v případě letu do 1.500 km
 • 400 EUR na letu v EU od 1.500 km nebo letu mimo EU v délce 1.500 – 3.500 km
 • 600 EUR v případě letu 3.500 km a více

Stejné výše odškodnění jsou i u odepření nástupu na palubu letadla, které se děje většinou pro nadměrnou rezervaci letenek.

Získat odškodnění za zrušený let!
 

MIMOŘÁDNÉ OKOLNOSTI

Letecké společnosti nemusejí odškodnění za zpožděný či zrušený let vyplácet, jestliže byla komplikace v letecké dopravě způsobena tzv. mimořádnými okolnostmi. Mezi ty se řadí:

 • Nepřízeň počasí
 • Politické nepokoje
 • Stávka zaměstnanců letiště
 • Problémy na letišti (požár v hale apod.)
 • Srážka s ptákem

Jedná se o události, kterým nemohl dopravce ze své strany zamezit. Jestliže však byl let zrušen z důvodu technické závady na letadle, má cestující na odškodnění nárok, a to i v přídě tzv. mimořádné technické závady, kterou letecké společnosti často pro zmatení cestujícího uvádějí.

Byl váš let zpožděn nebo zrušen?

Podívejte se také na…

7 rad, jak získat odškodnění za zpožděný či zrušený let

...nebo nechte naše spolupracující advokáty, aby zdarma posoudili, zda máte nárok na odškodnění…

ZADAT PŘÍPAD K POSOUZENÍ ZDARMA