Právo na vaší straně

Kompenzace v letecké dopravě - otázky a odpovědi

26.2.2016

RADY A TIPY

KDY MÁTE PRÁVO NA ODŠKODNĚNÍ?

Právo na odškodnění máte v případě, že byl Váš let opožděn o více než 3 hodiny, byl přesměrován na jiné letiště, nebo byl dokonce zrušen. Nárok na odškodnění máte až 3 roky zpětně! Na kompenzaci máte také nárok, pokud jste nebyli vpuštěni na palubu letadla pro nadměrnou rezervaci letenek, jestliže Vám byla snížena přepravní třída, nebo když Vám letecká společnost nedoručila včas, poškodila nebo zcela ztratila Vaše zavazadlo.

O JAKOU VÝŠI ODŠKODNĚNÍ SE JEDNÁ?

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, jsou v článku 7 výše finančních náhrad stanoveny následovně:

a) 250 EUR u všech letů o délce nejvýše 1 500 kilometrů;

b) 400 EUR u všech letů ve Společenství delších než 1 500 kilometrů a u všech ostatních letů o délce od 1 500 kilometrů do 3 500 kilometrů;

c) 600 EUR u všech letů nespadajících pod písmeno a) nebo b).

Vzdálenost se měří metodou ortodromické dráhy letu, což odpovídá geograficky nejkratší vzdálenosti či spojnici mezi dvěma místy na zeměkouli s tím, že je vedená po jejím povrchu.

Při zničení nebo ztrátě zavazadla se výše kompenzace stanoví na základě jeho hodnoty a ceny věcí, které jsou v něm uloženy. Pokud se Vám kufr významně opozdí, můžete si důležité věci z něj na místě zakoupit a následně požadovat jejich úhradu po letecké společnosti.

KDY VÁM PRÁVO NA NÁHRADU ŠKODY NEVZNIKÁ?

Právo na náhradu škody Vám nevzniká, pokud letecký dopravce může prokázat, že zrušení nebo významné zpoždění je způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým nebylo možné zabránit, i kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření. Mimořádnými okolnostmi je myšleno například špatné počasí, stávka na letišti, nepokoje v konečné destinaci či srážka s ptákem.

Pozor ale na výmluvy leteckých společností, které často stav mimořádné události schválně chybně uvádějí, aby nemuseli kompenzace cestujícím vyplácet.

MÁM NÁROK NA KOMPENZACI, POKUD OD LETECKÉ SPOLEČNOSTI PŘIJMU OBČERSTVENÍ NEBO UBYTOVANÍ?

Ano, nárok na kompenzaci máte také, pokud v průběhu čekání na zpožděné nebo náhradní letadlo přijmete jídlo, nápoje, poukazy na občerstvení či ubytování. Při významném zpoždění máte na pití a stravu dokonce právo a v případě nutnosti můžete požadovat i zajištění noclehu na náklady provozovatele letu. Pokud Vám letecká společnost výše uvedené neposkytne, máte právo si je zajistit sami a následně požadovat jejich proplacení.

CO BUDU PŘI NÁROKOVÁNÍ KOMPENZACE POTŘEBOVAT?

Nejideálnější je, pokud budete mít k dispozici letenky, případně palubní vstupenky a doklad o zpoždění letu vystavený dopravcem. Nicméně je možné uplatnit Váš nárok na kompenzaci i bez některého z těchto dokumentů.