Právo na vaší straně

Kontaminovaná voda – odškodnění

26.2.2016

RADY A TIPY

Provozovatel vodovodu je ze zákona povinen zajistit, aby dodávaná pitná voda měla stanovenou kvalitu. Tou jsou hygienické požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody. Pitná voda tak nesmí obsahovat mikroorganismy, parazity nebo látky, které by mohly ohrozit zdraví.

Jestliže je voda kontaminovaná a obsahuje koliformní bakterie, dochází k porušení povinnosti provozovatele, kterým jsou většinou místní vodárny. V případě porušení zákonné povinnosti je následně možné od nich požadovat tímto způsobenou škodu.

Za co lze žádat odškodnění?

ÚJMA NA ZDRAVÍ

Jednou ze základních oblastí je újma na zdraví způsobená závadnou vodou. Poškození občané mohou nárokovat náklady spojené s léčením, například za pobyt v nemocnici, léky či jízdné do zdravotnického zařízení.

NÁKLADY SPOJENÉ S LÉČENÍM

Dále mohou poškození žádat kompenzaci nákladů spojených s péčí o svou osobu a domácnost, pokud například díky zdravotním problémům nebyli soběstační.

NÁHRADA ZTRÁTY NA VÝDĚLKU

V neposlední řadě je možné uplatňovat náhradu ztráty na výdělku, jestliže kvůli zdravotním problémům zůstal poškozený v pracovní neschopnosti.

BOLESTNÉ A ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ

V některých výjimečných případech by se dalo uvažovat také o kompenzaci za bolestné nebo odškodnění za ztížení společenského uplatnění, k čemuž dochází typicky v případě trvalých následků.

Kdo a jak může žádat odškodnění?

Odškodnění mohou žádat jak občané, tak i firmy.

OBČANÉ by si pro uplatnění náhrady škody měli pečlivě uschovat lékařské zprávy, účtenky nebo doklady za veškeré výdaje, které jim v souvislosti s újmou na zdraví vznikly. V případě pracovní neschopnosti je potřeba si vyžádat u zaměstnavatele také potvrzení o ztrátě výdělku.

FIRMY mají nárok na kompenzaci ušlého zisku. Konkrétně se může jednat například o restaurace, které nemohou vařit, zubní ordinace, které nemohou provádět zákroky, kadeřnictví či kosmetické salony, které potřebují nekontaminovanou vodu ke své práci, ale i další společnosti.

Náhrada by měla být vždy požadována po viníkovi, v tomto případě se bude většinou jednat o samotné vodárny, které následně samy mohou vymáhat náhradu škody po subjektu, jenž škodu skutečně způsobil.