Právo na vaší straně

Lze reklamovat práci řemeslníka? Ano, říká právník

19.10.2018

RADY A TIPY

Práce řemeslníku bohužel není vždy tak kvalitní, jak bychom si představovali. Skoro každý, kdo rekonstruoval byt nebo stavěl dům, nebyl se řemeslnou prací zcela spokojen. Naše společnost se dokonce setkala s případy, kdy řemeslník svou práci vůbec nedokončil, i přesto, že peníze za ni inkasoval.

Existuje samozřejmě spousta poctivých řemeslníků, kteří svou práci odvedou ukázkově a kvalitně. Buďme za ně rádi! My si však dnes posvítíme na ty nepoctivé, kteří svou práci odbydou.

Spolupracující advokát vám v odpovědích na položené dotazy poradí, jak správně při reklamaci řemeslné práce postupovat. Vše si vysvětlíme na příkladu rekonstrukce koupelny.

Reklamace rekonstrukce koupelny

Jakou smlouvou se řídí řemeslná práce?

Rekonstrukce koupelny se většinou provádí na základě smlouvy o dílo. U této smlouvy je velmi důležitá chvíle, kdy je dílo předáváno. Pokud zákazník na takovémto díle již při předaní vidí zjevné vady, měl by na ně bezodkladně upozornit a žádat jejich opravu, případně slevu z ceny.

Co je to zjevná vada?

Zjevnou vadou mohou být například nesouměrně položené kachličky či prasklé umyvadlo. Tyto vady jsou viditelné na první pohled a je potřeba je řemeslníkovi vytknout ihned a požadovat opravu či slevy z ceny. Kvůli případným výmluvám je vhodné vše sjednat písemně.

Na díle se však mohou objevit i tzv. skryté vady.

Co je to skrytá vada?

Skrytá vada je vada, která není rozpoznatelná při předání díla, viditelně se objeví až po nějakém čase. Skrytou vadou může být například odpadnutí kachličky kvůli nekvalitnímu lepidlu, dále pak například nekvalitní těsnění na umyvadle, které způsobí protékání, případně špatné usazení vany, které se po čase projeví mezerami mezi kachličkami.

Při zjištění takovéto skryté vady by měl zákazník bez zbytečného odkladu dílo u řemeslníka reklamovat.

Do kdy lze dílo reklamovat?

Na reklamaci má zákazník dva roky od předání díla, po této lhůtě nároky zákazníka zanikají.

Jaké má poškozený zákazník práva?

Práva poškozeného zákazníka u smlouvy o dílo jsou stejné, jako jsou obecné nároky z vadného plnění v případě kupní smlouvy. Zákazník může požadovat opravu díla či přiměřenou slevu z ceny.

V případě podstatného porušení smlouvy o dílo je dle zákona možné také od smlouvy odstoupit. Praktické naplnění této skutečnosti by však mohlo být velmi obtížné, protože si lze jen těžko představit například vrácení koupelny.

Co dělat, když řemeslník reklamaci neuzná?

Pokud řemeslník reklamaci neuznává, je vhodné nechat si vypracovat znalecký posudek reklamované vady. Zhotovení znaleckého posudku sice něco stojí, ale jedná se o účinnou páku na řemeslníka, který následně vadu odstraní či přistoupí na slevu. Spolu s reklamací by pak měl zákazník požadovat i proplacení nákladů na pořízení znaleckého posudku.

Pokud by i přes doložení znaleckého posudku řemeslník reklamaci neuznal, je možné obrátit se na příslušný soud.

Řešíte neuznanou reklamaci řemeslné práce?

Pomůžeme vám! Rádi se na vaši reklamaci podíváme. Stačí vyplnit online dotazník na našich webových stránkách, aby spolupracující advokát mohl zhodnotit, zda jsme vám schopni pomoci. Posouzení je zcela zdarma.

Dotazník můžete vyplnit zde → VYPLNIT ONLINE DOTAZNÍK