Právo na vaší straně

Na co máte nárok, když vás zaměstnavatel vyšle na služební cestu?

13.4.2018

RADY A TIPY

Jestliže vás zaměstnavatel vyšle na služební cestu, nemůže předpokládat, že si náklady, které vám při služební cestě vznikly, budete hradit sami. Navíc by se měl postarat i o vaše stravování. Na co tedy máte při služební cestě nárok?

 • Jízdní výdaje – jízdenky, náklady na benzín, účtenka z taxíku.
 • Ubytování – nocleh v hotelu či jiném ubytovacím zařízení.
 • Stravné – záleží na délce trvání pracovní cesty.
 • Ostatní nutné vedlejší výdaje

Na konkrétních detailech se však musíte dohodnout přímo se svým zaměstnavatelem. Ten by vám měl upřesnit, jakým způsobem se na konkrétní místo budete dopravovat, kde budete ubytováni a jakým způsobem bude probíhat stravování. Ačkoliv se zaměstnavatelé proplácení stravného často zdráhají, máte na ně nárok, a proto se jej domáhejte.

Nedohodnete-li se ze zaměstnavatelem jinak, je zaměstnavatel povinen vám vyplatit cestovné a stravné do deseti dnů po odevzdání všech potřebných podkladů. V opačném případě jej k tomu vyzvěte.

Cestovné

Cestovným se rozumí jízdní výdaje, které vám při služební cestě vznikly. Může se jednat o výdaje na hromadnou dopravu či dopravu vlastním nebo služebním vozem.

Hromadná doprava

Pokud na své pracovní cestě využijete městské hromadné dopravy, náleží vám náhrada jízdného. Proto si uschovejte doklad o jeho zaplacení. Ten si ponechte i v případě, že využijete taxi službu.

Jestliže letíte letadlem, zaměstnavatel ve většině případech letenku zakoupí sám, pokud se tak však nestane, máte samozřejmě nárok na její proplacení.

Osobní automobil

Pokud se se svým zaměstnavatelem dohodnete na využití vlastního osobního automobilu, přísluší vám za každý 1 km jízdy náhrada za spotřebované hmoty a sazba základní náhrady. Nejjednodušší je opět si při nákupu pohonných hmot vzít účtenku a tu si následně nechat svým zaměstnavatelem proplatit.

Náhrada za spotřebované hmoty se jednoduše určí jako násobek ceny a množství spotřebované pohonné hmoty. Pokud nelze jednoznačně určit cenu pohonné hmoty, k výpočtu se využijí průměrné ceny stanovené každoročně vydávanou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Aktuální sazba náhrady za 1 km jízdy v roce 2018 dle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí:

 • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč.
 • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,00 Kč.

Průměrná cena pohonných hmot se pohybuje okolo:

 • 30,50 Kč/l naturalu 95,
 • 32,80 Kč/l naturalu 98,
 • 29,80 Kč/l nafty.

Služební automobil

Jestliže se na služební cestu dopravujete služebním vozem, zaměstnavatel by vám měl proplatit pohonné hmoty, které jste museli nakoupit.

Stravné neboli diety

Nárok na stravné máte v případě, že vám pracovní cesta zabere alespoň 5 hodin. Konkrétní částky závisí na typu pracovně právního vztahu, ze zákona se ale částky pohybují nejméně výši:

 • 78 Kč, v případě doby trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin,
 • 119 Kč, v případě doby trvání pracovní cesty déle než 12 hodin, ne však déle než 18 hodin,
 • 186 Kč, v případě doby trvání pracovní cesty déle než 18 hodin.

Bylo-li vám však během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, tzv. „bezplatné jídlo“, přísluší vám stravné snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Služební cesta do zahraničí = vyšší diety

Pokud vás zaměstnavatel pošle na služební cestu do zahraničí, máte nárok na vyšší diety. Sazby jsou však pro jednotlivé země různé. Stravné dostanete v zahraniční měně, pokud se ale se zaměstnavatelem dohodnete, je možné jej proplatit i v korunách.

Nárok na stravné začíná v momentě, kdy autem přejedete hranice či vzlétne letadlo, pokud však dostáváte navíc bezplatné jídlo, stravné se vám bude krátit dle výše uvedeného výpočtu. V případě, že během pracovní cesty navštívíte více států, výše stravného se určí podle sazeb země, ve které strávíte nejvíce času.

Pokud však ale v zahraničí nestrávíte alespoň 18 hodin, nárok se opět krátí podle počtu hodin zde strávených a to následovně:

 • 1-12 hodin, pro Vás znamená nárok na jednu třetinu sazby,
 • déle než 12 hodin, maximálně však 18 hodin, pro Vás znamená nárok na dvě třetiny sazby zahraničního stravného.

Nezaplatil vám zaměstnavatel cestovné nebo stravné?

Nenechte si to líbit. Spolupracující advokáti, které za vás zaplatíme, vám pomohou peníze získat. Stačí zadat případ zde → ZADAT PŘÍPAD K POSOUZENÍ ZDARMA