Právo na vaší straně

Nevyplacená mzda? Bojujte za svá práva

10.1.2018

RADY A TIPY

Na základě pracovní smlouvy náleží každému zaměstnanci za odvedenou práci mzda ve sjednané výši. Samozřejmostí to však pro všechny zaměstnavatele být nemusí. Pokud dojde k nevyplacení mzdy od zaměstnavatele, je jím porušena nejen pracovní smlouva, ale i zákoník práce. Nenechejte si takové jednání líbit a uplatněte své nároky.

Kdy lze dlužnou mzdu vymáhat

Důležité je především vědět, v jakém okamžiku může zaměstnanec dlužnou mzdu vymáhat. Ze zákona jsou stanovené dva termíny.

  • Jedním z nich je termín výplaty mzdy nebo jinými slovy také výplatní termín. Ten je ujednán přímo v pracovní smlouvě a v tento den se zaměstnavatel zavazuje k výplatě mzdy. Pokud se tak nestane, může se většina zaměstnanců domnívat, že se jedná již o nevyplacenou mzdu. Ve skutečnosti tomu tak ale není.
  • Rozhodným je až termín druhý, kdy hovoříme o termínu splatnosti mzdy. Právě od něj se odvíjí okamžik, kdy je poškozený zaměstnanec oprávněn provádět zásadní kroky k vymožení nevyplacené mzdy. Dle zákona je stanoven na poslední den následujícího měsíce po vykonání práce, za kterou zaměstnanci mzda od zaměstnavatele náleží.

Dlužnou mzdu lze vymáhat až 3 roky zpětně!

Výpověď z důvodu nevyplacení mzdy

Pokud zaměstnavatel nevyplatil mzdu ani do konce měsíce následujícího po odpracovaném období, tak zaměstnanci začíná běžet 15denní lhůta, po jejímž skončení má možnost okamžitě rozvázat pracovní poměr z důvodu nevyplacení mzdy.

Zaměstnanci však nemusí mít obavy, že by byli škodní za období výpovědní lhůty. Při okamžitém zrušení pracovního poměru z důvodu nevyplacení mzdy totiž dle zákona zaměstnanci náleží dvouměsíční náhrada mzdy.

Zaměstnavatel v insolvenci

Jak postupovat při nevyplacení mzdy, pokud se zaměstnavatel nachází v insolvenci? Zaměstnanec spadá pod ochranu státu, bude při daných podmínkách za zaměstnavatele nevyplacenou mzdu hradit. Zaměstnanecké nároký lze uplatnit na jakémkoli úřadu práce. Dlužnou mzdu můžete žádat písemně na příslušných tiskopisech úřadu, a to až za 3 kalendářní měsíce.

Spor se zaměstnavatelem?

Pokud se nemůžete domoci svých práv, neváhejte nás požádat o pomoc. Stačí zadat případ k posouzení zdarma.

ZADAT PŘÍPAD K POSOUZENÍ