Právo na vaší straně

Odškodnění – aquaparky a koupaliště

26.2.2016

RADY A TIPY

Provozovatelé aquaparků a koupališť jsou zodpovědní za škody, které byly způsobeny návštěvníkům kvůli nedodržení norem a bezpečnostních opatření z jejich strany. Odpovědnosti se nezbaví ani prohlášením na svých webových stránkách či v areálu objektu, že za způsobené škody nezodpovídají. Není však zásadou, že vždy je vina na straně aquaparku či koupaliště. Jestliže ke škodě dojde kvůli neopatrnosti či nesprávnému chování návštěvníka, není provozovatel povinen hradit odškodnění.

Kdy je zodpovědný provozovatel a kdy si za škodu může sám návštěvník koupaliště či aquaparku?

ÚJMA NA ZDRAVÍ

Každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo k újmě na zdraví, životě ani vlastnictví jiného. To platí nejen pro návštěvníky, ale také pro provozovatele koupališť nebo aquaparků.

Odpovědný provozovatel:

Dojde-li k úrazu v důsledku nedbalosti provozovatele nebo jeho zaměstnanců nebo poruší-li provozovatel bezpečnostní normy, má poškozený právo požadovat odpovídající odškodnění.

Příklad: Návštěvník si zlomí nohu kvůli nedostatku vody v přistávacím bazénku tobogánu.

Odpovědný návštěvník:

Dojde-li k úrazu v důsledku neopatrnosti návštěvníka či nedodržením pokynů zaměstnanců nebo návštěvního řádu koupaliště či aquaparku.

Příklad: Návštěvník vyšší než 180 cm si zlomí nohu, protože jel na tobogánu, který je určený pro děti do 150 cm.

ODCIZENÍ VĚCÍ

Odpovědný provozovatel:

Pokud je s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí a věc byla odložena na místě k tomu určeném nebo obvyklém, tak má provozovatel povinnost nahradit poškození, ztrátu nebo zničení takové věci.

Příklad: Návštěvník si odložil věci do zamykací skříňky v areálu koupaliště, po několika hodinách však najde skříňku vypáčenou a věci ukradené.

Odpovědný návštěvník:

Jestliže návštěvník odloží své cennosti na místě neobvyklém pro odkládání věcí a nechá je bez dozoru, nebude moci po provozovateli požadovat náhradu škody.

Příklad: Návštěvník nechá na dece telefon a hodinky a půjde se vykoupat do bazénu. Po návratu zjistí, že mu věci někdo ukradl.

KVALITA VODY A HYGIENA

Odpovědný provozovatel:

Provozovatel koupaliště či aquaparku je povinen dbát na hygienu a kvalitu vody. Usměrňuje ho vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, na jejíž dodržování dohlíží hygienická stanice.

Příklad: Návštěvník chytne ošklivou kožní vyrážku, protože voda obsahovala pro člověka škodlivé bakterie.

Odpovědný návštěvník:

Jestliže dojde k poškození zdraví, kvůli neodpovědnému chování návštěvníka, není provozovatel povinen nahradit vzniklou škodu.

Příklad: Návštěvník vleze do veřejného bazénu, i když ví, že má alergii na chlor.