Právo na vaší straně

Ohrožení nemocí z povolání

23.1.2018

RADY A TIPY

Zaměstnanec má svá práva a nároky nejen v případě, pokud onemocní nemocí z povolání, ale i ve chvílí, kdy pouze hrozí, že by mohl nemocí z povolání onemocnět.

Co říká zákon?

O ohrožení nemocí z povolání hovoří § 347 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Zákoník práce považuje za ohrožení nemocí z povolání „takové změny zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolání, avšak nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc z povolání, a další výkon práce za stejných podmínek by vedl ke vzniku nemoci z povolání“.

Kdy se jedná o ohrožení nemocí z povolání?

Jednodušeji řečeno se o ohrožení nemocí z povolání může hovořit v případech, kdy zaměstnanec sice ještě nemocí z povolání netrpí, ale je pravděpodobné, že pokud bude ve své stávající práci pokračovat, nemoc z povolání u něj propukne.

Příklad zaměstnance, který je ohrožen nemocí z povolání:

Pracovníkovi na letové dráze se prohlubuje vada sluchu způsobená hlukem z přistávajících a vzlétajících letadel. I když ještě nebyly dosaženy hodnoty ztráty sluchu, které by odpovídaly nemoci z povolání, ale hrozí, že při dalším pokračování v práci dojde k jejich naplnění a tím pádem vzniku nemoci z povolání, je zaměstnanec ohrožen nemocí z povolání.

Na co má zaměstnanec ohrožen nemocí z povolání nárok?

Jestliže je zaměstnanec ohrožen nemocí z povolání, může se k němu zaměstnavatel zachovat následovně:

Převedení zaměstnance na jinou práci

Ideálním postupem je převedení zaměstnance, který je ohrožen nemocí z povolání, na pozici v rámci jeho pracovní smlouvy. Pokud to není možné, může zaměstnance zaměstnavatel převést také na jinou pozici, ale je povinen přihlížet k jeho zdravotnímu stavu, a pokud možno i k jeho kvalifikaci.

Jestliže navíc zaměstnanec ohrožen nemocí z povolání po převedení dosahuje nižších příjmů, musí mu zaměstnavatel výdělek dorovnat. Zaměstnanci tak náleží doplatek ke mzdě do výše výdělku, který měl před převedením na jinou práci.

Výpověď nebo dohoda

Jestliže zaměstnavatel nemá pro zaměstnance ohroženého nemocí z povolání k dispozici jinou pozici nebo dojde mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem k dohodě, může být situace vyřešena výpovědí danou zaměstnavatelem nebo dohodou o skončení pracovního poměru z důvodu, že zaměstnanec nesmí podle lékařského posudku konat dosavadní práci pro ohrožení nemocí z povolání

V tomto případě má zaměstnanec ohrožený nemocí z povolání nárok na odstupné ve výši dvanáctinásobku jeho průměrného výdělku.

Jak postupovat při ohrožení nemocí z povolání?

  • Požádat svého lékaře o objednání na Kliniku pracovního lékařství, která má povolení od Ministerstva zdravotnictví.
  • Na klinice si nechat vypracovat posudek, který ohrožení nemocí z povolání buď potvrdí nebo vyvrátí.
  • Pokud je ohrožení nemocí z povolání potvrzeno, obrátit se s posudkem na svého zaměstnavatele a žádat o přeřazení na jinou pozici.
  • Jestliže zaměstnavatel odmítá spolupracovat, může se zaměstnanec obrátit na právníka či přímo na společnost Vaše nároky.cz.

Odmítá zaměstnavatel vyplatit odstupné?

Máte potvrzeno ohrožení nemocí z povolání, a i přesto vám zaměstnavatel odmítá vyplatit 12ti měsíční odstupné při výpovědi či dohodě s uvedeným důvodem? Obraťte se na nás. Posoudíme zdarma a nezávazně váš případ. Jak to funguje?

ZADAT PŘÍPAD K POSOUZENÍ ZDARMA