Právo na vaší straně

Pojištění proti vichřici? Dejte si pozor na podmínky pojištění

11.2.2020

RADY A TIPY

Nevyplatila vám pojišťovna pojistné plnění za škodu, kterou způsobila vichřice nebo jiná živelná katastrofa? Nejste sami! Pojišťovny často při podobných událostech slovíčkaří a vymýšlejí nejrůznější argumenty, proč peníze nezaplatit. Někdy jsou argumenty opodstatněné, jindy se jedná o pouhý pokus pojišťovny klienta zmást. V každém případě je dobré vědět, na co si dát pozor.

UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

V první řadě by měl být zájemce o pojištění obezřetný již při uzavírání pojistné smlouvy. Především se důkladně seznámit s pojistnými podmínkami. Na co si dát pozor?

  • Na výluky z pojištění
  • Na rozsah pojištění
  • Na rozdílné definice pojmů
  • Na zamlčení skutečností
  • Na druh pojištění

Výluky z pojištění

Tento odstavec by si měl každý pojištěný v pojistných podmínkách přečíst důkladně. Výluky z pojištění totiž obsahují situace a stavy, ve kterých pojištění nebude proplaceno. U vichřice se může například jednat o nevyplacení v případě nové přístavby, např. pokud je větrem stržena pergola, která při sjednávaní pojištění na nemovitosti ještě nebyla.

Rozsah pojištění

Jestliže je nemovitost pojištěná proti poškození silným větrem, může záležet na tom, jaký druh větru nemovitost poškodil. Pokud by například střechu poškodil vítr o rychlosti 90 km/h, ale pojištění by se vztahovalo pouze na poškození vichřicí, která se obecně definuje jako vítr o rychlosti 103 – 117 km za hodinu, mohlo by být vyplacení pojistného plnění zamítnuto.

Rozdílné definice pojmů

Pozor také na rozdílné definice pojmů. U zmíněné vichřici se může například jednat o jinou definovanou rychlost větru, než jaká je obecně známá (pojistné podmínky například mohou uvést, že škodu pojišťovna proplatí pouze tehdy, pokud rychlost větru dosáhne 120 km/h).

Velice známým příkladem je pak rozdíl mezi záplavou a povodní. Záplava je v pojistných podmínkách často definována jako zatopení objektu vodou z vodovodního potrubí, zatímco povodeň dle podmínek znamená vytopení vodním tokem. Pokud by byl tedy pojištěný pojištěn pouze proti záplavě, nemusel by dostat od pojišťovny odškodnění ve chvíli, kdy by mu škodu způsobila rozvodněná řeka.

Zamlčení skutečností

Naprosto zásadní je také při podpisu smlouvy pojišťovně sdělit všechny důležité faktory, které by smlouvu mohly ovlivnit. Jedná se zejména o informování o tom, že se nemovitost nachází v místě se zvýšeným rizikem živelných pohrom.

Druh pojištění

Jednou z posledních nikoliv méně důležitých věcí je, jaké pojištění si vlastně pojištěný sjedná. Zásadní rozdíl je například mezi pojištěním nemovitosti a pojištěním domácnosti. Zatímco u pojištění nemovitosti by měla být škoda způsobená silným větrem proplacena, pojištění domácnosti se ve většině případů vztahuje pouze na vnitřní vybavení.

Nevyplatila vám pojišťovna odškodnění? Pomůžeme! 

ŠKODNÁ UDÁLOST

Když již dojde ke škodné události je také třeba učinit jisté kroky. Co je potřeba udělat?

  • Zabezpečit nemovitost
  • Zdokumentovat škody
  • Včas nahlásit škodu
  • Dát si pozor na výmluvy

Zabezpečit nemovitost

Při samotné škodné události je zapotřebí v první řadě především zabránit vzniku dalších škod. Pokud by například majitel nemovitosti po stržení střechy silným větrem střechu nezabezpečil a nechal do ní několik dní pršet, pojišťovna by pravděpodobně proplatila pouze škodu způsobenou větrem, nikoliv však následným deštěm.

Zdokumentovat škodu

Bezprostředně po škodné události je potřeba také pořídit důkazy, ideálně formou fotodokumentace či videozáznamu.

Včas nahlásit škodu

Ohlášení škodné události je dále potřeba bez zbytečného odkladu nahlásit pojišťovně. Právě pozdní nahlášení škody může být důvodem pro krácení pojistného plnění.

Pozor na výmluvy

V neposlední řadě je důležité nenechat se jen tak pojišťovnou odbýt. Pojišťovny často zkouší na své klienty různé triky a bezdůvodně zamítají či krátí pojistné plnění. Pojištění by se však neměli nechat odradit hned prvním zamítavým stanoviskem, ale o své peníze zabojovat.

Odmítá vám pojišťovna vyplatit peníze?

Pomůžeme vám. Právníka zaplatíme za vás. Stačí vyplnit formulář a přiložit příslušné dokumenty a spolupracující advokát zdarma posoudí, zda máte nárok na odškodnění.

Zadat případ k posouzení zdarma