Právo na vaší straně

Trpíte nemocí z povolání? Máte nárok na odškodné!

20.3.2018

RADY A TIPY

Aby nemoc byla uznána jako nemoc z povolání, musí se nacházet na seznamu nemocí z povolání, který je definován vládním nařízením. Problematika nemocí z povolání je upravena zákonem č. 266/2006 Sb. Jestliže se vaše nemoc na seznamu nemocí z povolání nachází, můžete mít nárok na odškodnění.

Nejběžnější nemoc z povolání je karpální tunel

Syndrom karpálního tunelu je jedna z nejčastějších nemocí z povolání. Syndrom karpálního tunelu se týká především lidí, kteří pracují dlouhodobě s počítačem, ale také klavíristů a dalších hudebníků. Jen v České republice trpí tímto syndromem více než 35 000 obyvatel a počet se stále zvyšuje. Hlavní příčinou syndromu karpálního tunelu je chronické přetěžování zápěstí, například monotónní prací na počítači.

Ohroženi touto nemocí z povolání jsou tedy především lidé v kancelářích. Příznaky se zpočátku projevují mravenčením prstů, ale vše může přerůst až ve velmi bolestivé stavy, kdy se nemocný budí bolestí ze spánku.

Ohrožení nemocí z povolání

Ohrožení nemocí z povolání však neplatí pouze u syndromu karpálního tunelu. Pokud jste v rizikové skupině, když již pozorujete negativní zdravotní následky, ale příznaky ještě nebyly diagnostikovány jako nemoc z povolání (avšak při dlouhodobém pokračování by se nemoc pravděpodobně objevila), máte nárok po zaměstnavateli požadovat:

  • Převedení na jinou práci v rámci smlouvy – pokud to není možné, může vás zaměstnavatel převést také na jinou pozici, ale je povinen přihlížet k vašemu zdravotnímu stavu, a pokud možno i ke kvalifikaci. Pokud po převedení dosahujete nižších příjmů, musí vám zaměstnavatel výdělek dorovnat.

NEBO

  • Výpověď danou zaměstnavatelem nebo dohodou o skončení pracovního poměru z důvodu, že zaměstnanec nesmí podle lékařského posudku konat dosavadní práci pro ohrožení nemocí z povolání. V takové situaci můžete mít nárok až na dvanáct měsíčních platů jako odstupné.

Jak postupovat při podezření na nemoc z povolání

  • Uznat nemoc z povolání vám mohou pouze lékaři na specializovaném pracovišti pro obor pracovního lékařství. Potřebnou dokumentaci s sebou můžete přinést od svého praktického lékaře.

  • Na základě posouzení vám vydá specialista v oboru pracovního lékařství posudek. Posudkem dojde k uznání nemoci z povolání, nebo naopak. Pokud s výsledkem nesouhlasíte, můžete do 10 dní podat návrh na jeho přezkoumání. Stejným způsobem může reagovat i zaměstnavatel.

  • Jestliže není žádosti o přezkoumání specialistou, který posudek vydal, vyhověno, tak má povinnost předat návrh na přezkoumání příslušnému správnímu orgánu. Ten buď posudek potvrdí, nebo ho vrátí k vydání nového posudku, anebo jej bez dalšího zruší.

  • Pokud je vám nemoc z povolání uznána, přihlaste se u zaměstnavatele o odškodnění. Tento bod je velmi důležitý, zaměstnavatel vám sám od sebe odškodnění nevyplatí.

Kolik dostanete při uznání nemoci z povolání?

Máte nárok na tolik, aby se dorovnal rozdíl mezi vaším příjmem před nemocí a po jejím vypuknutí. Po dobu pracovní neschopnosti je vám tedy doplácen rozdíl mezi nemocenskou a dřívější průměrnou mzdou. Po dobu dalšího zaměstnaní pak máte nárok na rozdíl mezi dřívější mzdou a stávající mzdou.

Trpíte nemocí z povolání?

Trpíte nemocí z povolání, ale zaměstnavatel odmítá platit? Pomůžeme! Stačí zadat případ k posouzení zdarma.

ZADAT PŘÍPAD K BEZPLATNÉMU POSOUZENÍ