Právo na vaší straně

Úraz na chodníku a padající led ze střech

30.4.2019

RADY A TIPY

Nebezpečí úrazu dnes doslova číhá na každém rohu. Souvislá sněhová pokrývka nebývá už nyní častým obrazem zimy a zdá se, že náhlé přílivy sněhu nás překvapují čím dál tím více. Mrazivé a nepředvídatelné počasí si často bere svoji daň právě při úrazech na zledovatělých chodnících nebo při padajícím ledu ze střech. Na koho se při úrazu obrátit a jak vymáhat škodu?

Kdo za náhradu škody nese odpovědnost?

Obecné lze říci, že zodpovědnost za případný úraz jak na chodníku, tak zapříčiněný padajícím ledem ze střech, nese majitel dané komunikace či pozemku. Při úrazech způsobených právě sesunem ledu ze střech je tedy odpovědný vlastník nemovitosti.

Za úrazy na chodnících většinou odpovídá příslušná obec, na jejímž území se chodník nachází. Nicméně pokud obec přenese údržbu chodníku na určitou společnost, přechází odpovědnost na tuto společnost jako na správce oblasti.

Co dělat, když se zraníte?

V dnešní době je vhodné přemýšlet dopředu a být připraven i na možné komplikace. Proto doporučujeme si ihned po úraze obstarat nějakoufotodokumentaci namrzlého chodníku a ideálně i zjistit kontakt na kolemjdoucí, kteří celou situaci viděli. Svědci jsou klíčovým faktorem při dokazování právě padajícího sněhu či ledu.

Nebojte se přivolat i městskou policii, která vám může pomoci při zajišťování důkazů a zdokumentování případu. Stejným způsobem vám může pomoci i záchranná služba. Nezapomeňte si od nich vzít protokoly, kde jsou zaznamenány detaily o nehodě.

Následně je třeba kontaktovat pojišťovnu a majitele komunikace nejlépe písemně. Určitě poskytněte co nejvíce informací o celé události – tedy přesně kdy a kde se úraz stal. Dávejte si však pozor! Pojišťovny mají ve zvyku svalovat vinu na užití alkoholu či jiných návykových látek.

Pozor, chodník se v zimě neudržuje!

Jistě jste se již setkali s podobným zněním cedulky připíchnuté někde na okolním stromě. Tímto způsobem se totiž vlastníci komunikací vyhýbají povinnosti odpovídat za její stav. Z důvodu nadužívání se však při posuzování úrazu zvažuje i kde se takové upozornění nachází. Například v okolí školy nemá podobné označení co dělat a poškozený je jednoznačně oprávněn požadovat odškodnění za úraz.

Povinnosti má i chodec

Při soudním posouzení hraje nemalý vliv i jakou obuv poškozený při nepříznivém počasí zvolil, zda při chůzi telefonoval nebo z nějakého důvodu nebyl při pohybu opatrný, protože například spěchal na hromadnou dopravu.

Důležitou okolností také bývá, zda měl chodec bezpečnější možnost volby komunikace. Tedy pokud je možné se pohybovat po upraveném chodníku, avšak úraz se stane na neudržované zkratce, nárok na odškodnění většinou zaniká,“ říká právník.

Pokud budete mít problém s vyplacením odškodění za podobný úraz, neváhejte si zadat případ k posouzení, které je zcela ZDARMA!