Právo na vaší straně

Úraz na sjezdovce: Kdo je odpovědný a jak postupovat?

10.1.2019

RADY A TIPY

Úrazy na lyžích či snowboardech jsou bohužel v poslední době běžnou záležitosti zimy. Na vině je většinou rychlá jízda lyžaře, který si buď úraz způsobí sám, nebo, o co hůř, způsobí jej jinému lyžaři. Není však výjimkou ani to, že se úraz stane kvůli nevhodné úpravě sjezdovky či nezabezpečenému sloupu lanovky. Ať už je příčina zranění jakákoliv, zraněný lyžař či snowboardista má v mnoha případech nárok na odškodnění.

Lyžař si úraz způsobil sám

Jestliže si lyžař zranění na lyžích způsobí sám, může získat odškodnění ze svého pojištění. Pro tuto situaci se nabízí dva druhy pojištění: úrazové pojištění a cestovní pojištění.

Úrazové pojištění

Využití úrazového pojištění je vhodné ve chvíli, pokud se lyžař zraní v České republice, záleží však vždy na konkrétních podmínkách pojištění. Jestliže má lyžař sjednané úrazové pojištění, může za úraz na sjezdovce po své pojišťovně požadovat odškodnění.

Problémem však často bývají výluky z pojištění, kdy například úrazy kolene na lyžích mnohdy nebývají odškodňovány z důvodu, že zdravotní komplikace s kolenem měl dotyčný zraněný již před úrazem. Zde by si však všichni pojištění měli dát pozor, zda je argumentace pojišťovny oprávněná.

Cestovní pojištění

Využití cestovního pojištění je na druhou stranu vhodné ve chvíli, kdy si lyžař způsobí úraz v zahraničí. V takovém případě by pojišťovna zraněného měla nejen odškodnit za způsobenou bolest, ale například také zajistit přepravu zpět do České republiky, pokud to zdravotní stav pojištěného vyžaduje.

Znovu jsou samozřejmě důležité podmínky pojištění, které by si měl každý pojištěný s předstihem nastudovat.

Nezaplatila pojišťovna? Pomůžeme!

Úraz způsobil jiný lyžař

Jestliže úraz lyžaři způsobí jiný účastník sjezdovky, je oprávněné odškodnění požadovat po škůdci. Výhodou je, pokud má druhý lyžař dobré pojištění odpovědnosti či cestovní pojištění, v takovém případě by se finanční kompenzace mohla požadovat po pojišťovně viníka. V případě, že lyžař viník pojištění sjednané nemá, lze odškodnění vymáhat přímo po něm.

Co dělat, pokud lyžař viník ujede?

Pokud druhý lyžař od nehody ujede, je určitě vhodné zajistit si důkazy, které se budou hodit pro případnou žádost o odškodnění, pokud se viníka nehody podaří vypátrat. K nehodě můžete přivolat také policii a podat trestní oznámení na neznámého pachatele.

Za úraz může provozovatel areálu

Odpovědnost provozovatele areálu za úraz na sjezdovce může nastat v případě, kdy dojde ke zranění kvůli nekvalitní sjezdovce i přesto, že lyžař dodržel všechna bezpečnostní pravidla – nejel příliš rychle, nepožil alkohol, dbal na upozornění ohledně možných vad či zvolil obtížnost sjezdovky odpovídající jeho schopnostem.

Pokud lyžař či snowboardista všechny náležitosti dodržel, může po provozovateli areálu požadovat odškodnění.

Jak správně při úrazu na lyžích postupovat?

Ať již příčina úrazu byla jakákoliv, důležité jsou zejména důkazy, které prokazují, jak k úrazu došlo a o jak rozsáhle zranění se jedná.

Jak postupovat?

  • Pořídit fotografie z místa nehody, případně udělat videozáznam.
  • Zajistit svědky, kteří pád či srážku viděli.
  • O svědectví případně požádat složky záchranných služeb, které byly k nehodě přivolány.
  • Zajistit lyžaře, který zranění způsobil, aby neopustil místo nehody před identifikací.
  • Pokud zajištění důkazů nedovoluje zraněnému jeho zdravotní stav, měli by se o důkazy postarat jeho blízcí či jiní lyžaři.
  • Uschovat si lékařské záznamy, které o úrazu na lyžích vypovídají.
  • Uschovat si účtenky za náklady, které lyžaři ve spojení s úrazem vznikly.
  • S doložením všech důkazů požadovat po pojišťovně, viníkovi či areálu odškodnění.
  • Pokud se protistrana k náhradě škody za úraz na lyžích staví odmítavě, obrátit se na právníka, případně na soud,
  • nebo se obrátit na Vaše nároky.cz. Právníka zaplatíme za vás! → Jak to funguje?

Pomůžeme získat odškodnění za úraz na lyžích

Stačí vyplnit dotazník na našich webových stránkách a zdarma posoudíme, zda vám s odškodněním za úraz na lyžích můžeme pomoci.

ZADAT PŘÍPAD K POSOUZENÍ ZDARMA