Právo na vaší straně

Ve hře jsou sekundy! Nárok na odškodnění máte od tří hodin zpoždění

8.9.2017

RADY A TIPY

Jestliže byl váš let zpožděn o 3 hodiny a více a byly splněny základní podmínky, máte nárok na finanční kompenzaci, která se pohybuje od 250 – 600 €. Cestujícího však od mnohatisícového odškodnění často dělí minuty nebo dokonce sekundy. Kdy tedy skutečně nárok na kompenzaci vzniká?

Základní podmínky

Nárok na finanční kompenzaci vzniká každému cestujícímu, jehož let byl oproti původnímu plánu o více než 3 hodiny opožděn. Zpoždění však nesmí být způsobeno tzv. mimořádnými okolnostmi a let musí být uskutečněn buď evropským dopravcem, nebo z území Evropské unie, Norska, Islandu a Švýcarska.

Jednodušeji řečeno, musí být vždy splněna alespoň jedna podmínka, buď se musí jednat o evropského dopravce nebo musí být let uskutečněn z území Evropy.

Mezi tzv. mimořádné okolnosti patří nepřízeň počasí, nepokoje v cílové destinaci, stávka zaměstnanců letiště nebo například technické problémy letiště (např. nefungující osvětlení runwaye nebo požár ve vnitřních prostorách).

Tři hodiny, nula sekund

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004 musí být let zpožděn o tři nebo více hodin. Slovíčko nebo zde skutečně může hrát podstatnou roli. Kompenzace totiž cestujícímu náleží i v případě, že zpoždění bylo tři hodiny, nula sekund.

V případě tedy, že je let opožděn o 2 hodiny 59 minut, má bohužel cestující smůlu a odškodnění mu nenáleží, jestliže je však let zpožděn o 3 hodiny a 30 sekund má již při splnění podmínek nárok na finanční kompenzaci.

Nohou na cizí území

Za definitivní konec příletu, tedy moment, do kdy se doba zpoždění letu počítá, je považován okamžik, kdy se otevřou dveře letadla, respektive, kdy má cestující možnost tzv. vstoupit na cizí území. Konec příletu dle nařízení tedy není čas, kdy letadlo přistane, ale čas, kdy lze skutečně z letadla vystoupit.

Jestliže tedy letadlo přistane se zpožděním 2 hodiny 45 minut, ale cestujícím je umožněn výstup až za půl hodiny, nárok na odškodnění vzniká. Přesnou délku zpoždění si cestující může ověřit u zaměstnanců letiště (letecké společnosti mohou o délce zpoždění někdy účelně klamat).

Záleží na vzdálenosti

Pokud cestujícímu vznikne nárok na odškodnění za zpožděný let, může získat 250 – 600 €. Výše finanční kompenzace se odvíjí od délky letu, respektive vzdálenosti mezi místem odletu a cílovou destinací.

Lety mezi evropskými městy jsou většinou odškodňovány sazbou 250 €, někdy i 400 €. Jestliže cestující letí na jiný kontinent, mohou získat až 600 € na osobu.

Získejte odškodnění

Zpozdil se vám let o více než 3 hodiny a nejste si jistí, zda máte nárok na odškodnění? Zadejte nám let k ověření zdarma. Zjistíme za vás, zda můžete získat 250, 400 nebo 600 €.

ZADAT PŘÍPAD K OVĚŘENÍ NÁROKU ZDARMA