Právo na vaší straně

Vichřice poškodila střechu a zničila automobil. Je záchranou pojištění?

13.2.2020

RADY A TIPY

Pojištění proti přírodním živlům většinou spadá pod pojištění nemovitosti případně pod pojištění havarijní, záleží na tom, co bylo živlem poškozeno. Zda pojišťovna zaplatí škodu například za vichřicí zničenou střechu je pak odvislé nejen od způsobu nahlášení pojistné události, ale také například od pojistných podmínek pojištění.

Větrem poškozená střecha

Poškozená střecha patří po vichřici mezi nejčastěji hlášené škody. Ať už se jedná o spadlou střešní krytinu nebo o celkově zničenou střechu domu, měla by být v případě vhodně zvoleného pojištění škoda pojišťovnou proplacena. Jelikož většinou neexistuje samostatná pojistka proti vichřici, tak se takováto škoda proplácí z pojištění nemovitosti.

Vichřicí poničený automobil

Další častou škodou po silném větru je poničený automobil, a to nejčastěji tím, že mu na střechu spadne ulomená větev z nedalekého stromu. Kdo je za takovouto škodu zodpovědný? V případě, že má majitel vozidla sjednáno havarijní pojištění, tak škodu většinou proplatí pojišťovna. Pokud by se však prokázalo, že strom, ze kterého větev spadla, nebyl v dobrém stavu, je možné požadovat náhradu škody i po majiteli stromu, kterým u parkovacích míst bývá město či obec.

Jak hlásit pojistnou událost po vichřici?

  • K nahlášení škody pojišťovně by mělo dojít bez zbytečného odkladu, ideálně v rámci několika hodin, případně dní. Většinou postačí telefonická komunikace, při které je s pojištěným vyplněno hlášení ohledně škody a přiděleno číslo pojistné události.
  • Poškozený by neměl spoléhat pouze na návštěvu likvidátora, ale pro jistotu si zajistit vlastní důkazy, které škodu a její příčiny dokumentují. Mezi ty základní patří zejména fotografie a videozáznamy. Důkazem mohou být i výpovědi svědků.
  • V případě, kdy pojišťovna po vichřici odmítne plnit, se může poškozený obrátit na advokáta případně příslušný soud.

Na co si dát pozor?

Případů, kdy pojišťovna zamítne zaplatit škodu způsobenou vichřici, není málo. Na co tedy dát pozor, aby nám například zničená střecha byla proplacena?
 

POJISTNÉ PODMÍNKY

Obezřetní bychom měli být již při podpisu smlouvy. Zaměřit bychom se měli zejména na pojistné podmínky, specifičtěji na výluky z pojištění. Ty totiž mohou obsahovat situace, kdy škoda nebude proplacena, i přesto, že má poškozený pojištění proti živlům založeno.

U pojistných podmínek je dále důležité zmapovat si rozsah pojištění. Ten totiž může například stanovovat sílu větru, při které bude škoda proplacena.

Problémem mohou být i rozdílná definice pojmů oproti těm obecným. Kdy pojišťovna může za vichřici ve svých podmínkách považovat jinak silný vítr, než tomu tak je dle obecně známe stupnice.
 

DRUH POJIŠTĚNÍ

Důležitým faktorem pro vyplacení náhrady škody je i druh pojištění. Je totiž zásadní rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a pojištěním domácnosti. V případě pojištění domácnosti většinou není vyplaceno odškodnění například za zničenou střechu.

Podobné to je i u pojištění automobilu, kdy majitel vozidla musí mít sjednáno havarijní pojištění, které by navíc mělo obsahovat i pojištění proti škodě způsobené přírodními živly, v opačném případně pravděpodobně pojišťovna peníze nevyplatí.
 

ZAMEZENÍ DALŠÍCH ŠKOD

V neposlední řadě by po škodné události způsobené silným větrem mělo dojít k zabezpečení poškozeného objektu. Například v případě poškozené střechy by mělo být v rámci možností zajištěno, aby do objektu nepršelo a nedošlo tak v následujících dnech k další škodě. Takováto škoda by totiž již nemusela být pojišťovnou proplacena.

Postup při nesouhlasu s výši pojistného plnění

Jak správně postupovat, pokud pojišťovna zamítne škodu po vichřici proplatit? Prvním krokem je odvolání se vůči výsledku šetření pojišťovny. K odvolání ideálně připojit důkazy, které proplacení škody podporují.

Pokud i přes odvolání pojišťovna odmítne plnit, případně pojistné plnění krátí, je potřeba se obrátit na advokáta a případně na příslušný soud.

Pomůže i naše společnost Vaše nároky.cz, která má s podobnými případy bohaté zkušenosti. Přesvědčte se sami. Stačí zadat případ k posouzení zdarma.

registrovat případ k posouzení nároku