Právo na vaší straně

Výše výplaty odškodnění za nemoc z povolání

3.3.2020

RADY A TIPY

Nemoc z povolání není na rozdíl od pracovního úrazu vymezena zákoníkem práce, ale její definici nalezneme v § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 290/1995 Sb. Nemoc z povolání je definována jako takové onemocnění, které vzniklo nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů na pracovišti. Zmíněné nařízení vlády stanovuje seznam nemocí z povolání, který je pravidelně aktualizovaný. Aby zaměstnanci vznikl z důvodu nemoci z povolání nárok na odškodnění ze strany zaměstnavatele, je nutné, aby byla nemoc zařazena do vládou schvalovaného seznamu nemocí z povolání.

Faktické informace o odškodnění za nemoc z povolání

Pokud byla nemoc uznána za nemoc z povolání, odškodnění typicky vyplácí pojišťovna zaměstnavatele z titulu pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Odškodnění za bolest má povahu jednorázové výplaty. Co se týče odškodnění za ztížení společenského uplatnění, to se rovněž vyplácí jednorázově.

Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se provádí cca až 1 rok poté, kdy došlo k poškození zdraví nemocí z povolání, neboť se předpokládá ustálení zdravotního stavu zaměstnance.

Výše odškodnění za nemoc z povolání se hodnotí dle bodového systému, který je stanoven nařízením vlády. Bolestné je tedy určeno konkrétním počtem bodů vymezeným v lékařském posudku.

Jak funguje samotný přepočet bodů?

  • Poměrně jednoduše - výše odškodnění se vypočítává podle stanovených tabulek pro odškodnění nemoci z povolání, kde pak jeden bod odpovídá hodnotě 250 Kč.
  • Kolik bodů za nemoc z povolání náleží poškozenému zaměstnanci určuje vždy lékař ze specializovaného zdravotnického zařízení.

Kolik tedy zaměstnanec dostane například v případě poškození karpálního tunelu?

  • Výše odškodnění se pohybuje okolo 150 bodů za každou ruku. Výše reálné výplaty však vždy záleží na klinické závažnosti a specializovaném lékaři.

Nároky na náhradu újmy z důvodu nemoci z povolání se nepromlčují, ale promlčují se práva na jednotlivá plnění v obecné tříleté lhůtě. Tato obecná lhůta se nepočíná okamžikem, kdy došlo k poškození zdraví, ale až zpravidla po uplynutí 1 roku, kdy je již nesporné, že došlo k trvalému poškození zdraví, a že nedojde ke zlepšené zdravotního stavu zaměstnance.

Na kolik let může být uznána nemoc z povolání?

  • Nemoc z povolání se v tomto případě odlišuje od pracovního úrazu, neboť je trvalá.

Co se týče problematiky zdanění:

  • bolestné a odškodnění za ztížené společenské uplatnění se nedaní.
  • Daní se pouze případná náhrada ztráty na výdělku (rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem újmy a výší nemocenských dávek), neboť se jedná o příjem zaměstnance podléhající dani z příjmu fyzických osob.

Co se stane, když se zaměstnanec pokusí o podvod?

  • Podvádět u procesu přiznání nemoci z povolání v praxi moc nelze, neboť nemoc musí být uznána poskytovatelem pracovnělékařských služeb.
  • Dojde-li však k jakýmkoliv pochybnostem, zaměstnavatel, potažmo i zaměstnanec, má právo na přezkoumání lékařského posudku a specializovaný lékař může provádět potřebné kontroly.

O kolik vzrostla výplata odškodnění za nemoc z povolání v roce 2020?

  • Od 1. ledna 2020 se zvýšila náhrada za ztrátu na výdělku po nemoci z povolání. Důvodem je zvýšení průměrného příjmu, ze kterého se náhrada úměrně vypočítává.

Chcete získat odškodnění za nemoc z povolání?

Pomůžeme vám v komunikaci se zaměstnavatelem i se zajištěním posudku. Stačí vyplnit online formulář na našich stránách. Právníka zaplatíme za vás!

zadat případ k posouzení zdarma