Právo na vaší straně

Zanedbání lékařské péče – jak postupovat

26.2.2016

RADY A TIPY

V případě, kdy má pacient podezření na zanedbání lékařské péče, je nezbytné si vyžádat kompletní zdravotní dokumentaci a následně navštívit jiného lékaře. Ten může stav pacienta i správnost postupu nezávisle zhodnotit a odhadnout, zda skutečně došlo k pochybení, případně i v jakém rozsahu.

Nezávisle na vymáhání náhrady škody je možné na příslušného lékaře podat stížnost k České lékařské komoře, vedoucímu či zřizovateli zdravotnického zařízení (v případě nemocnic se obvykle jedná o krajský úřad). Ty můžou lékaře sice sankcionovat, náhradu škody však takto vymáhat možné není.

Poškozený pacient může v rámci náhrady škody na zdraví žádat nejen bolestnéa ztížení společenského uplatnění, ale také ztrátu na výdělku nebo náklady spojené s léčením.

Je třeba dát si pozor na promlčecí lhůtu, činí tři roky. Lhůta začíná ve chvíli, kdy se pacient dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá.

Pro určení, zda daný lékař opravdu zanedbal odbornou péči, bude pro účely vymáhání náhrady škody v soudním řízení nezbytné vyhotovení znaleckého posudku. Posouzení se týká odborných věcí, a proto se u soudu bez znaleckého posudku neobejdete.