Zkažená dovolená – jak postupovat

1.Vady zájezdu řešte přímo na místě s delegátem. Máte nárok na to, aby vám byly poskytnuty takové služby, jaké jsou uvedeny ve smlouvě o zájezdu a nabídce v katalogu či na internetových stránkách pořadatele zájezdu.

2. Pokud pořadatel neodstraní vady zájezdu, můžete zjednat nápravu sami a následně žádat náhradu účelně vynaložených nákladů po pořadateli.

3. Jestliže nedojde k nápravě k vaší spokojenosti již během zájezdu, pořiďte si důkazy, s nimiž budete po návratu z dovolené zájezd reklamovat.

4. Sepište s delegátem protokol o vadách zájezdu a nechte si jej od něj podepsat.

5. Vyfoťte si nedostatky, které se během zájezdu vyskytly (např. špinavé stoly v jídelně, plíseň na pokoji, nedostatky hotelu apod.). Můžete také pořídit videozáznam.

6. Promluvte si s ostatními hotelovými hosty. Jsou taktéž nespokojení? Vyměňte si na sebe kontakt, budete mít svědky a lépe tak prokážete svůj nárok na kompenzaci.

7. Po návratu z dovolené zájezd písemně reklamujte u jeho pořadatele, kterým je většinou cestovní kancelář, případně cestovní agentura. K reklamaci přiložte podklady prokazující váš nárok. Tím je např. protokol o vadách zájezdu, fotografie a výpovědi svědků.

8. V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku je nutné uplatnit reklamaci do 1 měsíce od skončení zájezdu. Pozor, zde došlo ke zkrácení původní tříměsíční lhůty!

9. Pořadatel zájezdu musí ze zákona vyřídit vaši reklamaci do 30 dnů a o jejím výsledku vás informovat.

Dostali jste jiný než vybraný hotel nebo Vám bylo servírováno zkažené jídlo? Pomůžeme Vám získat od cestovní kanceláře odpovídající odškodnění.

→ POSOUZENÍ PŘÍPADU ZDARMA

Zpět na seznam
Novější: Zanedbání lékařské péče – jak postupovat
Starši: Úrazy na chodníku – jak správně postupovat, jestliže chcete získat odškodnění