Právo na vaší straně

Zkažená dovolená – jak postupovat

26.2.2016

RADY A TIPY

1.Vady zájezdu řešte přímo na místě s delegátem. Máte nárok na to, aby vám byly poskytnuty takové služby, jaké jsou uvedeny ve smlouvě o zájezdu a nabídce v katalogu či na internetových stránkách pořadatele zájezdu.

2. Pokud pořadatel neodstraní vady zájezdu, můžete zjednat nápravu sami a následně žádat náhradu účelně vynaložených nákladů po pořadateli.

3. Jestliže nedojde k nápravě k vaší spokojenosti již během zájezdu, pořiďte si důkazy, s nimiž budete po návratu z dovolené zájezd reklamovat.

4. Sepište s delegátem protokol o vadách zájezdu a nechte si jej od něj podepsat.

5. Vyfoťte si nedostatky, které se během zájezdu vyskytly (např. špinavé stoly v jídelně, plíseň na pokoji, nedostatky hotelu apod.). Můžete také pořídit videozáznam.

6. Promluvte si s ostatními hotelovými hosty. Jsou taktéž nespokojení? Vyměňte si na sebe kontakt, budete mít svědky a lépe tak prokážete svůj nárok na kompenzaci.

7. Po návratu z dovolené zájezd písemně reklamujte u jeho pořadatele, kterým je většinou cestovní kancelář, případně cestovní agentura. K reklamaci přiložte podklady prokazující váš nárok. Tím je např. protokol o vadách zájezdu, fotografie a výpovědi svědků.

8. V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku je nutné uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu po skončení zájezdu. Pozor, zde došlo ke zkrácení původní měsíční lhůty!

9. Pořadatel zájezdu musí ze zákona vyřídit vaši reklamaci do 30 dnů a o jejím výsledku vás informovat.

Dostali jste jiný než vybraný hotel nebo Vám bylo servírováno zkažené jídlo? Pomůžeme Vám získat od cestovní kanceláře odpovídající odškodnění.

→ POSOUZENÍ PŘÍPADU ZDARMA