Právo na vaší straně

Bydlení: Byt od obecního úřadu bez smlouvy

31.10.2018

Nájemní smlouva Pronajatý byt

Dobrý den máme kamarádku která má byt od úřadu a už v tom bytě bydlí měsíc bez smlouvy a aniž by jí přišel dopis tak dnes tj.30.10. 2018 jí bylo slovně řečeno že se má k 31.10. vystěhovat a přitom platí řádně nájem a ještě k tomu má u sebe nemocnou matku která je závislá na druhé osobě . Může nebo nemůže takto bytový úřad jednat a jak proti tomu máme postupovat.Děkuji

Dobrý den,

nájemní smlouva vyžaduje písemnou formu. Pokud však nájemní smlouva byla sjednána ústně, nemůže pronajímatel namítat neplatnost smlouvy z důvodu nedostatku formy. V takovém případě byla smlouva platně uzavřena a řídí se ustanoveními občanského zákoníku. Pronajímatel tak může dát výpověď pouze ze zákonem vymezených důvodů (§ 2288 občanského zákoníku) v tříměsíční výpovědní době. Pronajímatel může nájem vypovědět bez výpovědní doby (tzv. ze dne na den) pouze pokud nájemce poruší svou povinnost zvlášť závažným způsobem.

Zpět do Bydlení