Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Je zaměstnavatel povinen po úmrtí manžela proplatit jeho zbývající dovolenou?

26.10.2018

Dovolená

dobrý den je zaměstnavatel povinen po úmrtí manžela proplatit jeho zbývající dovolenou děkuji za odpověď

Dobrý den,

smrt zaměstnance znamená i automatický zánik pracovněprávního vztahu z důvodu nutnosti osobního výkonu závazku, který dále nepřechází. Co však dle § 328 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v zásadě přechází, jsou peněžitá práva zaměstnance, a to až do výše trojnásobku průměrného měsíčního výdělku zemřelého zaměstnance.

Nebyl-li tedy kdy ke dni skončení pracovněprávního vztahu vyčerpán celý nárok na dovolenou, na kterou zaměstnanci vzniklo právo, je zaměstnavatel povinen tento zbylý nárok zúčtovat ve prospěch pozůstalých osob. Mzdová a platová práva z pracovněprávního vztahu tak přecházejí postupně na manžela, děti a rodiče, jestliže s ním žili v době smrti ve společné domácnosti.

S pozdravem

Vaše nároky.cz